Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Operations Research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ERSM1OR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Operations Research
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla studentów ERSAMUS na Wydziale Zarządzania UW w semestrze letnim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The presentation of selected OR problems and methods

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Introduction to Operation Research

Linear Programming

Simpleks Method

Transportation Problems

Duality Theory

Network Optimization

Literatura: (tylko po angielsku)

Hiller F.S. , Lieberman G.J. Introductions to Operations Research , McGraw Hill International Edition

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The ability to solve optimization problems in management

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Term case studies

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)