Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1SU
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

1. Zaprezentowanie idei i zastosowania mechanizmu ubezpieczeń oraz produktów ubezpieczeniowych w sferze społecznej i gospodarczej.

2. Poznanie struktury i funkcji systemu ubezpieczeń w Polsce.

3. Przedstawienie zasad funkcjonowania głównych instytucji sytemu ubezpieczeń.

Wykład obejmuje następującą problematykę:

1. Zarys historii ubezpieczeń gospodarczych.

2. Krajowe i międzynarodowe przepisy prawne regulujące system ubezpieczeń (źródła prawa polskiego i Unii Europejskiej, zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, podstawy prawne działalności brokerskiej).

3. Charakterystyka i organizacja polskiego systemu ubezpieczeń gospodarczych.

4. Instytucje oraz podmioty w polskim systemie ubezpieczeniowym.

5. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

6. Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń do standardów Unii Europejskiej.

Dodatkowo wykład w sposób szczególny kładzie nacisk na istotę działalności brokera ubezpieczeniowego.

Ćwiczenia mają za zadanie:

1. Poznanie modeli funkcjonowania systemu ubezpieczeń.

2. Poznanie wymiaru organizacyjnego, strukturalnego oraz innowacyjnego systemu ubezpieczeń.

3. Poznanie funkcji systemu ubezpieczeń w Polsce.

Ćwiczenia obejmują następującą problematykę:

1. Analiza krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych, które regulują system ubezpieczeń (źródła prawa polskiego i Unii Europejskiej; zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej).

2. Charakterystyka oraz organizacja systemu ubezpieczeń gospodarczych

i społecznych.

3. Instytucje oraz podmioty w systemie ubezpieczeń, które prowadzą działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną.

4. Wybrane produkty ubezpieczeniowe (ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia techniczne, ubezpieczenia ryzyk budowy

i montażu, ubezpieczenia utraty zysku).

5. Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń do standardów Unii Europejskiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Iwanicz-Drozdowska, M. (red.) (2018). Ubezpieczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Uzupełniająca:

1. Ronka-Chmielowiec, W. (red.) (2016). Ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.

2. Fras, M., Kucharski, B., Malinowska, K., Maśniak, D. i Szaraniec, M. (2020). Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

3. Sułkowska, W. (red.) (2013). Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania zaliczeniowe – test jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Szeląg
Prowadzący grup: Rafał Miedziak, Piotr Radziszewski, Konrad Szeląg, Halina Śliżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)