Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unijne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2UPG Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Unijne prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

•Wprowadzenie

• podstawy systemu instytucjonalno-prawnego UE,

• wyzwania stojące przed UE

• członkostwa Polski w UE;

•Rynek wewnętrzny UE – wprowadzenie

• Istota rynku wewnętrznego

• Cele rynku wewnętrznego

•Swobody rynku wewnętrznego UE

• swoboda przepływu towarów

• swoboda przepływu pracowników

• swoboda przepływu usług

• prawo przedsiębiorczości

• swoboda przepływu kapitału

•Ochrona konkurencji na rynku wewnętrznym UE

• istota konkurencji rynkowej i uzasadnienie potrzeby jej ochrony

• porozumienia ograniczające konkurencję

• nadużywanie pozycji dominującej

• kontrola koncentracji (łączenia się przedsiębiorców)

• państwo a konkurencja, w tym pomoc państwa

Literatura:

Podstawowa pozycja:

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.) Podręcznik Prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, wyd. 2, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, wyd. 1, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

C. Barnard, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, 6th Edition, Oxford University Press 2019

R. Whish, D. Bailey, Competition Law, 9th Edition, Oxford University Press 2018

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu z przedmiotu „Europejskie prawo gospodarcze” student jest w stanie:

- dokonywać analizy zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego UE;

- identyfikować i rozwiązywać problemy związane ze swobodami rynku wewnętrznego, w tym problemy niezgodności przepisów krajowych z prawem UE;

- dokonywać analizy i interpretować przepisy prawa pierwotnego i wtórnego w ich pełnym kontekście prawno-faktycznym (tj. z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego);

- posługiwać się terminologią fachową w obszarze zagadnień integracji europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin przeprowadzany w formie zdalnej: test składający się z 20 pytań (próg zaliczenia: 51% maksymalnej ilości punktów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt, Tadeusz Skoczny
Prowadzący grup: Maciej Bernatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Joanna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.