Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa w zarządzaniu projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzpEPWZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa w zarządzaniu projektami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Zarządzanie Projektem
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi związanymi z problematyką zarządzania projektem.

Pełny opis:

1. Reprezentacja w obrocie gospodarczym.

2. Sposoby zawierania umów.

3. Podstawowe instytucje prawne związane z problematyką zawierania umów.

4. Podstawowe problemy związane z wykonaniem umowy.

5. Odpowiedzialność prawna.

6. Spełnienie świadczenia.

7. Umowa przedwstępna.

8. Umowa o dzieło.

9. Umowa zlecenia.

10. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Literatura:

Kodeks Cywilny, Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z późn.zm.

I.Postuła (red.), Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Igor Postuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)