Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzpN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Zarządzanie Projektem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami negocjacyjnymi. Przedstawienie najważniejszych strategii i taktyk stosowanych w negocjacjach biznesowych. Zapoznanie słuchaczy z etapami przygotowania do negocjacji oraz sprawdzenie tych metod w działaniu. Trenowanie umiejętności negocjacyjnych.

Pełny opis:

Prezentacja i dyskusja zagadnienia konfliktu. Omówienie definicji negocjacji. Studiowanie sposobów przygotowania do negocjacji i jego konsekwencji. Praktykowanie umiejętności negocjacyjnych z wykorzystaniem gier symulacyjnych.

Literatura:

Fisher, R., Ury, W.L., Patton, B.M. 1994 Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Ury, W.L. 1995 Odchodząc od NIE. Negocjowanie od kon-frontacji do kooperacji. Warszawa: PWE.

Rządca, R.A. 2003 Negocjacje w interesach. Warszawa: PWE.

Lewicki R., D. Saunders, J. Minton, B. Barry, 2011 Zasady negocjacji. Poznań: dom Wydawniczy REBIS.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Agnieszka Postuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)