Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzpNIWZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Zarządzanie Projektem
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie i przećwiczenie różnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do wsparcia podczas zarządzanie projektami.

Pełny opis:

Realizacja projektów wydaje się być najbardziej popularnym sposobem osiągania celów organiza-cyjnych oraz zespołowych, zarówno w sferze pry-watnej, jak i zawodowej. Dla usprawnienia realiza-cji działań, korzystnym jest wybranie odpowiednie-go narzędzia informatycznego, zgodnego z naszymi potrzebami – dopasowanego do rodzaju projektu. Ma to na celu m.in. ułatwienie procesu zarządzania nim, umożliwienia dostępu do danych projekto-wych wszystkim członkom zespołu w czasie rze-czywistym oraz optymalizację czasu pracy nad pro-jektem. W toku zajęć zaprezentowane zostaną wy-brane narzędzia m.in.: Trello, Gantter, Assana, Pro-jectLibre, MS Project.

Literatura:

A guide to the Project management Body of Knowledge, Third Edition (PMBOK Guide)

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów. Helion, Gliwice 2014, S. Wilczewski

Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2012, praca zbiorowa pod redakcją M. Trockiego

Zarządzanie projektami w administracji publicznej, PRESSCOM Wrocław 2015, A. Jaskanis, M. Marczewska, M. Darecki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Marcin Darecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)