Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PSMzpSPIWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: PSM Zarządzanie Projektem
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami i technikami prezentacji mających na celu przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek oraz kreowanie pozytywnego wizerunku własnego i wizerunku firmy w oczach odbiorcy. Zasady te służą temu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, wzbudzić w nich zainteresowanie i zrobić jak najlepsze wrażenie służące przekonaniu do prezentowanych treści.

Bardzo ważne jest dostosowanie różnych technik prezenta-cyjnych do określonych odbiorców, w tym przede wszystkim do klientów, ale także do dziennikarzy, partnerów bizneso-wych, dystrybutorów, tak, aby osiągać bardzo ważne cele wizerunkowo-handlowe prowadzonych prezentacji.

Pełny opis:

1. ZAPLANOWANIE PREZENTACJI

- Cele prezentacji – informacyjne i wizerunkowe

- Ramowy układ prezentacji

- Przygotowanie argumentacji

- Dobór pomocy prezentacyjnych

2. PRZYGOTOWANIE SIĘ DO PREZENTACJI

- Nastawienie prezentera i praca nad sobą

- Metody zwalczania tremy

- Wygląd prezentera

3. PRZEPROWADZENIE PREZENTACJI

- Start prezentacji

- Komunikacja werbalna

- Mowa ciała

- Jak komunikować wiarygodnie?

- Interpretacja zachowań słuchaczy

- Prezentacja w programie Power Point

- Samokontrola i zachowanie w trudnych sytuacjach

- Odpowiadanie na pytania słuchaczy

- Odpowiedzi na „ataki”

- Posługiwanie się pomocami

- Zakończenie prezentacji

Literatura:

1.A. Murdoch, Prezentacje i wystąpienia w public relations,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Mariusz Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)