Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Impresje finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-dz/w3IFf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Impresje finansowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Analiza przypadków

Pełny opis:

1. Pojęcie i istota inwestycji finansowych

2. Klasyfikacja inwestycji

3. Tworzenie aktywów finansowych

4. Efektywność inwestowania

5. Ryzyko inwestowania

6. Wahania koniunktury

7. Kryzysy finansowe

Literatura:

1. Mayo H.B. 2014 Wstęp do inwestowania , Liber

2. Szopa A. 2012 Podstawy inżynierii finansowej , Wolters Kluwer Business

3. Dembiński P. 2012 Finanse po zawale Studio Emka

Efekty uczenia się:

Student potrafi ocenić znaczenie omawianych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)