Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Ekonomia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-D6WGI-EI Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki informacyjnej - Ekonomia informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE I STOPNIA - 6 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką gospodarki informacyjnej. W ramach przedmiotu omawiane są koncepcje gospodarki opartej na wiedzy i informacji oraz struktura sektora informacyjnego ze szczególnym uwzgędnieniem branż internetowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje nastepujące zagadnienia: koncepcje gospodarki informacyjnej i społeczeństwa sieci M. Castellsa; rozwój sektora informacyjnego w ujęciu historycznym; struktura sektora informacyjnego; gospodarka internetowa - produkcja, handel, usługi, zarządzanie; przedsiębiorstwo internetowe - charakterystyka wybranych przykładów.

Literatura:

Darin Barnej, Społeczeństwo sieci, W-wa: SIC! 2008

Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, PWN 2007

Ewa Stroińska, W drodze do społeczeństwa informacyjnego, "Dyskursy o kulturze Discourses on Culture" 2015, nr 3, s. 89-112.

Piotr Strożek, Maciej Jewczak, Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2016, nr 9.

Tomasz Bober, Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2018, nr 2.

Tomasz Goban-Klas, Wielka czwórka dobroczyńców naszego świata czy czterech Jeźdźców Apokalipsy? Google, Amazon, Facebook i Apple, "Zarządzanie w kulturze" 2018, nr 1.

Lars Reppesgaard, Imerium Google: Google zna Cię lepiej niż sądzisz, Warszawa 2009.

Aaron Perzanowski, Jason Schultz, The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy, 2016

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna

Zalicznie: pisemna praca końcowa

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.