Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-IN-D1ELJEZ Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Elementy językoznawstwa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot daje podstawy wiedzy o języku jako systemie znaków, wartości i narzędziu w dobie kształtowania się społeczeństwa komunikacji i wiedzy.

Pełny opis:

Znaki a znaki językowe. Klasyfikacja znaków. Definicja znaku językowego.

Języki naturalne a języki sztuczne. Rodzaje języków sztucznych. Jednostki języka naturalnego: fonemy, morfemy, jednostki leksykalne, zdania. Podstawowe relacje między jednostkami.

Semantyka. Odwzorowanie rzeczywistości w języku. Znaczenie jako relacja umowna. Zakres znaczeniowy a treść znaczeniowa. Prezentacja znaczenia.

Pragmatyka - warunki komunikacji językowej.

Funkcje języka i wypowiedzi.

Tekst - wybrane elementy.

Literatura:

I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków 1998;

B. Bojar, Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej. Warszawa 2005;

R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka w świetle teorii aktów mowy. [W:] J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa (red.), Język a kultura. T. 4, s. 11-28;

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa. Warszawa 2007;

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk 2005;

E. Tabakowska (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe zasady budowy języka (w tym wybranych języków sztucznych) i potrafi je wykorzystywać w praktyce bibliologicznej i informatologicznej;

- ma wiedzę o powiązaniach bibliologii i informatologii z językoznawstwem;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji języka jako wytworu kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie bibliologii i informatologii;

- ma świadomość kompleksowej natury języka (z uwzględnieniem języków sztucznych) oraz jego złożoności i historycznej zmienności.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny/egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Przastek-Samok
Prowadzący grup: Maria Przastek-Samok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.