Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria systemów i analizy systemowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z2ISAS Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Inżynieria systemów i analizy systemowej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-ZAOCZNE I STOPIEŃ 2 semestr, 1 rok (specjalność Logistyka i marketing w mediach)
ID-ZAOCZNE I STOPIEŃ 2 semestr, 1 rok (specjalność Technologie informacyjne mediów)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów takiego sposobu widzenia i rozumienia problemów oraz ich rozwiązywania, które będzie się odbywać w oparciu o kompleksowe i interdyscyplinarne podejście, w kontekście uwzględniającym zależności od szerokiego otoczenia zewnętrznego. Studenci w ramach zajęć poznają notacje służące do modelowania procesów i przykłady ich wykorzystania.

Pełny opis:

1. Systemy – pojęcia, klasyfikacja i charakterystyka.

2. Podejście procesowe w teorii systemów. Znaczenie podejścia procesowego w systemach.

3. Modelowanie procesów biznesowych. Notacja BPMN w mapowaniu procesów.

4. Procesy i podprocesy. Przykłady zastosowania BPMN.

5. Systemy informacyjne. Informacja i jej znaczenie w systemach, technologie informacyjne.

6. Systemy decyzyjne. Decyzje w organizacji i ograniczenia w systemach decyzyjnych.

7. Efektywność systemów i ryzyko działania systemów.

8. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

9. Metody analizy i projektowania systemów informatycznych.

10. Język UML w modelowaniu systemów informatycznych.

11. Perspektywa projektowa i procesowa modelu UML.

12. Notacja UML - diagramy strukturalne, modelowanie dynamiki.

13. Przykłady użycia diagramów.

14. Metodyki prowadzenia projektów. Standardy w zarządzaniu projektami.

15. SCRUM a metodyki prowadzenia projektów.

Literatura:

1. Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010.

2. Kowalska-Napora E., Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Olsztyn 2015

3. Drejewicz Sz., Zrozumieć BPMN Modelowanie procesów biznesowych w2, Helion 2017.

4. Dokumentacja BPMN 2.0.

5. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML w modelowaniu systemów informatycznych, Helion 2006.

6. Wrycza S, UML 2.1 Ćwiczenia, Helion 2007.

7. Wrycza S., Marcinkowski B., J. Maślankowski, UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, Helion 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Zna teorię i praktyki podejścia systemowego. Zna metody analizy i projektowania systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Zna notację służącą do modelowania procesów biznesowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych.

Umiejętności

Rozumie złożoności problemów i konieczności kierowania się zasadami ujęcia systemowego dla ich rozwiązywania. Potrafi myśleć w ujęciu systemowym o otaczających zjawiskach i problemach. Potrafi analizować funkcjonalność systemu i przedstawić procesy za pomocą wybranej notacji graficznej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin testowy (ocena pozytywna od 50% prawidłowych odpowiedzi) Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen.

Ćwiczenia: Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) + zadanie do wykonania we własnym zakresie.

Obecność obowiązkowa. Powyżej dwóch nieobecności - dodatkowe zadanie do wykonania we własnym zakresie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Wioletta Matosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.