Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza wydawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-D4AW Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza wydawnicza
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat sposobu oceny publikacji jako całościowego dzieła wydawniczego.

Pełny opis:

Elementy książki i terminologia. Okładka – estetyka, semantyka, funkcja reklamowa. Funkcja a forma. Założenia projektowe w kontekście oczekiwań wydawniczych. Typy publikacji i sposoby ich projektowania. Kryteria oceny publikacji. Praca z grafikiem/zespołem wydawniczym/autorem, proces zatwierdzania materiałów do druku.

Literatura:

Bierkowski T., Repucho E, Typografia dla humanistów, Warszawa 2018

Birkenmajer A. (red.), Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971

Komza M. (red.), Sztuka książki: historia-teoria-praktyka, Wrocław 2003

Komza M. (red.), W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, Wrocław 2012

Mogilnicki P., Książka po okładce, Kraków 2021

Skalska-Zlat M., Żbikowska-Migoń A. (red.), Encyklopedia książki, T 1-2, Wrocław 2017

Szczęśniak K., Okładka i obwoluta jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, [w:] „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, nr 2(7), Toruń 2011

Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

podstawową terminologię związaną z książką jako efektem procesu wydawniczego, zasady dopasowania rodzaju projektu graficznego do typu książki, podstawowe kryteria oceny publikacji, modele współpracy w zespołach wydawniczych

Absolwent potrafi:

samodzielnie dokonywać oceny publikacji według odpowiednio dobranych kryteriów; nazwać poszczególne elementy książki, dostrzec i wskazać wpływ przemian estetycznych i kulturowych na sposób myślenia o książce jako o formie przekazu różnorodnych treści kulturowych

Absolwent jest gotów do:

analizy adekwatności formy w stosunku do treści publikacji, podjęcia działań w zespole redakcyjnym polegających na koordynacji procesu powstawania projektu graficznego publikacji, doborze elementów okładkowych i dbaniu o adekwatność i poprawność treści (aż do momentu oddania książki do druku), monitorowania trendów graficznych dotyczących oprawy publikacji

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- analiza wybranych publikacji

- praca pisemna

- odpowiedź ustna

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Janiszewska
Prowadzący grup: Aleksandra Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.