Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z pisania tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z2WPTU Kod Erasmus / ISCED: 15.9 / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z pisania tekstów użytkowych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z pojęciem tekstów użytkowych i zasadami ich redagowania. Poza wiadomościami teoretycznymi studenci otrzymają także praktyczne wskazówki na temat redagowania wybranych gatunków tekstów wraz z przykładami rozwiązań różnorodnych problemów językowych i stylistycznych.

Pełny opis:

Pojęcie tekstów użytkowych. Gatunki pisane i gatunki mówione. Wybrane zagadnienia z problematyki stylu: styl, odmiany i style współczesnej polszczyzny. Typologie gatunków wypowiedzi. Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje tekstowe: tytuł, śródtytuł, akapit jako jednostka tekstu. Etapy pracy nad tekstem – pisanie, redakcja, korekta. Praca z/nad wybranymi tekstami użytkowymi.

Literatura:

1. Bańko M., Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią. Warszawa 2006;

2. Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa 1994 (i nast.);

3. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa 2006;

4. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać? Bielsko-Biała 2008;

5. Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać : od myśli do tekstu. Warszawa 2010 (i nast.);

6. Markowski A., Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 2002 (i nast.);

7. Praktyczna stylistyka. Pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk. Warszawa 2003;

8. Sękowska E., Konteksty stylistyki : od orędzia do mowy noblowskiej. Warszawa 2017;

9. Style współczesnej polszczyzny : przewodnik po stylistyce polskiej. Pod red. E. Malinowskiej, J. Nocoń i U. Żydek-Bednarczuk. Kraków 2013;

10. Wolańska E. [et al.], Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych. Warszawa 2010;

11. Wolański A., Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka : prasa : WWW. Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

poszczególne gatunki informacyjne i publicystyczne oraz pośrednie w ich pododmianach rodzajowych (prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej); zasady konstruowania różnego rodzaju tekstów, tytułów i leadów oraz tworzenia wielorakich wypowiedzi: notatki informacyjnej, sprawozdania , recenzji reguły zachowań komunikacyjnych uwarunkowanych obyczajem, prawem i etyką (K_W02, K_W04)

Absolwent potrafi:

napisać informację, recenzję, sprawozdanie zgodnie z normami poprawności językowej i stylistycznej oraz innymi regułami zachowań językowych; przeprowadzić analizę tekstu, argumentować i generalizować (K_U01, K_U04, K_U07)

Absolwent jest gotów do:

przygotowania własnych wypowiedzi pisemnych, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym (K_K01, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

O ocenie końcowej będzie decydować wykonanie szczegółowych zadań (domowych i podczas zajęć) oraz obecność i aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Janiszewska
Prowadzący grup: Aleksandra Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Piegdoń-Adamczyk
Prowadzący grup: Barbara Piegdoń-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.