Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła informacji wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-FAK-ZIW Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Źródła informacji wydawniczej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN Fakultety Zaoczne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą polskich i zagranicznych źródeł informacji (drukowanych i internetowych) niezbędnych dla specjalistów rynku wydawniczo- księgarskiego w Polsce.

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z najważniejszymi źródłami informacji niezbędnymi dla profesjonalistów pracujących na rynku wydawniczo- księgarskim w Polsce. Zostaną przedyskutowane najważniejsze zagadnienia związane ze współczesnymi źródłami informacji wydawniczej.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia:

Analiza zawartości, struktury i grupy docelowej poszczególnych typów źródeł informacji drukowanej:

-Czasopisma drukowane – polskie (np. istniejące obecnie „Biblioteka analiz”, „Książki magazyn literacki” oraz funkcjonujące w przeszłości „Notes Wydawniczy”)

- Czasopisma drukowane – obce (np. „Publishers Weekly”, „The Bookseller”,

- „Rynek książki w Polsce”, „Ruch wydawniczy w liczbach”, „Rocznik statystyczny GUS”

Elektroniczne źródła informacji:

- Internet – wortale poświęcone polskie (np. ksiazki.pl, wirtualny wydawca etc.)

- Internet – wortale poświęcone obce

Media społecznościowe jako źródło informacji w biznesie wydawniczym

Badania czytelnictwa, badania naukowe jako źródła informacji w biznesie wydawniczym

Dyskusje:

- Listy bestsellerów jako źródła informacji w biznesie wydawniczym

- Dyskusja czy czasopisma profesjonalne mają przyszłość

W ramach zajęć planowane są spotkania z profesjonalistami działającymi na rynku książki:

-Spotkanie z osobą prowadzącą badania marketingowe

-Spotkanie z redaktorem czasopisma profesjonalnego

Literatura:

- Wybierane corocznie (aktualne) materiały z czasopiśmiennictwa dedykowanego rynkowi książki w Polsce czyli z czasopism:

1. „Książki Magazyn Literacki”

2. „Wydawca”

3. „Biblioteka Analiz”

4. „Wiadomości Księgarskie”

5. „Notes Wydawniczy”

- Bieżący rocznik „Ruch wydawniczy w liczbach”;

- Bieżąca edycja Reportu Łukasza Gołębiewskiego Rynek Książki w Polsce;

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

drukowane i elektroniczne źródła informacji o rynku książki oraz mechanizmy ich funkcjonowania; sposoby wykorzystania ich w pracy wydawniczej; poszanowanie własności intelektualnej w zakresie rynku książki (K_W02, K_W05, K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

gromadzić i opracowywać różnego typu informacje potrzebne do efektywnego funkcjonowania instytucji rynku książki; rozpoznać do kogo są adresowe i umiejętnie wykorzystać ich treść; opracować własne materiały i umieścić je w wybranych mediach; nawiązywać i podtrzymywać kontakty interpersonalne w różnych sektorach rynku książki (K_U03, K_U04, K_U06, K_U07)

Absolwent jest gotów do:

samodzielnego zdobywania wiedzy w zakresie problemów rynku książki w oparciu o różne typy mediów branżowych i analizę ich przydatności; identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z pracą na rynku książki (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (ochotnicze referaty); 10%

- test końcowy (90%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zając
Prowadzący grup: Michał Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.