Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-ZBD-D3SBD Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Systemy baz danych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych. Zajęcia praktyczne ukierunkowane głównie na relacyjne bazy danych, obejmujące zagadnienia przetwarzania danych od postawienia problemu, poprzez modelowanie struktury danych wraz z jej optymalizacją do analizy danych, celem uzyskania użytecznych informacji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę baz danych, budowa ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zestawów danych.

2. Formaty danych - CSV, JSON i środowiska dużych zbiorów danych, np. Apache Hadoop i MongoDB;

3. Nieustrukturyzowane przetwarzanie i analiza danych - praca z bazami danych NoSQL.

4. Relacyjne bazy danych - omówienie podstawowych pojęć dotyczących baz danych, systemu zarządzania, oprogramowania, historii i trendów rozwoju baz danych w przyszłości.

5. Podstawy projektowania baz danych: model danych, tworzenie tabel, indeksy, relacje, klucze, widoki, modyfikacja schematu.

6. Postacie normalne baz danych.

7. Podstawy języka SQL - składnia języka SQL, definicja danych, typy danych.

8. Wyszukiwanie danych (select), wzorce zapytań.

9. Funkcje i operacje na typach danych.

10. Funkcje agregujące, klauzule group by, having.

11. Konstrukcja zapytań złożonych – łączenie zapytań.

12. Podzapytania i instrukcje zagnieżdżone.

13. Manipulacja danymi w oparciu o instrukcje: insert, replace, update, delete.

14. Tworzenie widoków i transakcje.

Literatura:

1. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczene, 2003.

2. Ullman J.D, Jurkiewicz M., Widom J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.

3. Rogulski M., Bazy danych dla studentów: podstawy projektowania i języka SQL, Warszawa, WITKOM (Salma Press), 2012.

4. Wilton P., Colby J.W, Szczepaniak M., SQL od podstaw, Gliwice: Helion, 2006.

5. O'Higgins N., MongoDB and Python. Patterns and processes for the popular document-oriented database, O'Reilly, 2011

6. Sadalage P.J., Fowler M., NoSQL. Kompendium wiedzy., Helion, 2015

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

- zna zasady tworzenia baz danych

- rozumie model relacyjny baz danych

- zna przeznaczenie i podstawowe instrukcje języka SQL

- potrafi proponować modele bazodanowe do zdefiniowanych wymagań

- potrafi krytycznie oceniać modele bazodanowe w kontekście ich zastosowania w Big Data

Umiejętności

- umie pisać zapytania SQL do bazy danych,

- posiada zdolność samodzielnego studiowania dokumentacji na temat baz danych i prawidłowej interpretacji zachodzących zjawisk w tym obszarze

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny (ocena pozytywna od 50% prawidłowych odpowiedzi) Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen.

Ćwiczenia: Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) + zadanie do wykonania we własnym zakresie. Obecność obowiązkowa. Powyżej dwóch nieobecności - dodatkowe zadanie do wykonania we własnym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Wioletta Matosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.