Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Bioarchaeology - obligatory for MA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOBIO-1MA
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Bioarchaeology - obligatory for MA
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla studiów anglojęzycznych II stopnia MA
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture will present students how analysis of human remains can answer archaeological questions and help to reconstruct past of humankind.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture presents complex relations between humans and their environment and how those interactions manifest in the archaeological record and how they can be used to reconstruct life of past societies. The lecture introduces variety of bioarchaeological methods allowing for reconstruction of past demography, epidemiology, biological standards of living, diet, mobility and migration, as well as, human physical activity. Discussed methods will be illustrated by several case studies showing how bioarchaeology can answer archaeological questions.

Literatura: (tylko po angielsku)

T. Brown, K. Brown, 2011. Biomolecular archeology. An introduction. Wiley-Blackwell.

A.T. Chamberlain 2006 Demography in archaeology. Cambridge University Press.

M.A. Katzenberg, A. Grauer. 2018. Biological anthropology of the human skeleton. John Wiley & Sons.

C.S. Larsen 2015. Bioarchaeology: interpreting behavior from the human skeleton. Cambridge University Press.

R. Michener, K. Lajtha. 2007. Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science. Blackwell Publishing.

L.G. Raisz, J.P. Bilezikian, T.J. Martin. 2002. Principles of bone biology. Academic Press.

H. Schutkowski, 2006. Human Ecology. Biocultural adaptations in human communities. Springer.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

- student understands the relations between environment and human individuals, and how those relations allow for reconstruction of the human past

- student knows the state-of-art methods allowing for the reconstruction of the demography of past populations, their well-being, diet, mobility, and physical activity

- student knows the prospects and limitation of bioarchaeological reconstruction of the past based on human remains

- student can indicate environmental factors affecting human well-being and describe how those factors manifest in archaeological record

- student can select a correct method to study either demography of past populations or their well-being, diet, mobility, or physical activity

- student can select archaeological sources necessary to understand the results of bioarchaeological analysis

- student is able to design bioarchaeological study to answer archaeological question

- student is able to criticality evaluate published bioarcheological study on the ground of methodology

- student is able to create synthesis of the results of the bioarchaeological and archeological analysis to create holistic reconstruction of hum of me

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam at the end of each semester.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Sołtysiak
Prowadzący grup: Arkadiusz Sołtysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)