Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Methodology of archaeology - obligatory lecture for MA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-AOMET-1MA
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Methodology of archaeology - obligatory lecture for MA
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla studiów anglojęzycznych II stopnia MA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The classes are focused on theoretical aspects of archaeology. Theories of modern archaeology and events in the history of archaeology will be a background for the presentation of modern methodological trends. Classes will be in the form of a lecture with elements of a seminar

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1) Introduction – The Importance of theory

The classes will be devoted to introducing the main issues which will be subject of study and discussion, presenting their purpose and thematic scope as well as the rules for passing them.

2) What is science? – scientific method and archaeology as a science

The classes will discuss what is science and the scientific method and what place archaeology occupies in science.

3) Theory of archaeological record

The classes will be devoted to discussing what is an archaeological source, its definition, various types of archaeological sources and its various concepts and classifications. The question of two approaches to the archaeological source will also be discussed - the physical and the textual concept of the source.

4) Formation proceses in archaeology – how archaeological record is created

During the classes, we will discuss the issue of how archaeological record is created and what processes of transformation it undergoes before it is discovered and interpreted by an archaeologist. Four stages of the formation of archaeological sources will be discussed - the cultural-historical, depositional, post-depositional and exploratory process. In addition, the natural and cultural factors that shape archaeological sources will also be analyzed.

5) Classification

Classes will be devoted to the issue of classification. The concept of type and typology as well as three basic types of classification systems in archaeology will be discussed – arbitrary classification, numerical classification and cladistics.

6) Culture-historical archaeology - assumptions, main ideas and methods

Classes will be devoted to discussing the main representatives, assumptions and methods of cultural-historical archaeology. The discussion will focus on issues such as the concept of archaeology as history, archaeological culture, typology, culture-historical description, the Hawkes ladder as well as explanation of cultural change by a diffusion and migration.

7) Processual archaeology – an alternative to culture-historical archaeology

The lecture will be devoted to presenting the paradigm of processual archaeology, the reasons for its birth, intellectual background, main representatives and methods. The discussion will focus on issues such as archaeology as a science and anthropology, the relationship between archaeology and science, the deductive method, the middle-range theory, and ethnoarchaeology.

8) Postprocessual archaeology and interpretative archaeologies – how to read the past?

The lecture will aim to present the post-processual paradigm as a reaction to the positivist, processual model, its research inspirations (structuralism and post-structuralism, semiotics, hermeneutics, Marxism, critical theory) as well as research methods. There will be also discussed such issues as the concept of archaeology as reading the past, multiple interpretations, objectivity and subjectivity in the interpretation of material culture

9) Feminist, gender and queer archaeologies

The lecture will outline the history of feminist studies as well as gender and queer theory in the humanities. Emphasis will be placed primarily on the discussion of two issues: 1) the impact of these approaches on building interpretations of the past (e.g. the role of women in the past, the place of sexual minorities in the past communities) and 2) the status of women and minorities in archaeological practice (e.g. the role of women in academia).

10) Archaeology and cultural evolution

The course will define and discuss the concept of evolution and the main assumptions of cultural evolution as well as its application to archaeology. The strengths and weaknesses of the idea of cultural evolution and the assumptions of unilinear and multi-linear evolution will also be presented.

11) Archaeology and Darwinian evolution

The lecture will outline Darwin's evolutionary theory and its reception in archaeology - neo-evolutionism, cultural ecology, sciobiology, co-evolutionary theory, selections archaeology, and memetics.

12) Archaeology and history

The classes will be devoted to the mutual relations of history and archaeology as dsiciplines dealing with the past and inspirations that archaeologists can draw from different views of historical theory and practice. Different approaches present in history will be discussed, most notably traditional history and the Annales school. The assumptions of historical archaeology (the archaeological study of historic periods) will also be presented.

13) Archaeology, politics and culture

The classes will be devoted to the question of the entanglement of archaeological knowledge in conditions related to the current politics and social situation. We will consider to what extent archaeological knowledge can be useful in solving current problems and what is the role of archaeology in shaping different identities. We will discuss to what extent the archaeology can be used or abused to solve political issues, as well as present the issues of narrativism, lingustic turn and relativism.

14) The archaeology of things or new material culture studies

The lecture will be devoted to a new approach to the study of material culture in archaeology known as return to things or defence of things. We will learn about the importance of material culture in people's lives, how it can be studied in other ways, and what the biography of things is.

15) Conclusions

The final meeting will be devoted to summarize the issues discussed throughout the course.

Literatura: (tylko po angielsku)

M. Johnson, Archaeological Theory. An Introduction, 2010.

W. Ashmore, R. J. Sharer, Discovering Our Past. A Brief Introduction to Archaeology, Moutain View-London-Toronto 2000.

K. R. Dark, Theoretical Archaeology, New York 1995

K. Greene, Archaeology: An Introduction, London and New York 2002.

A. Praetzellis, Archaeological Theory in a Nutshell, 2015.

C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology. Theories, Methods and Practice, London and New York 2000.

C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology: The Key Concepts, Milton Park-New York, 2005.

B. G. Trigger, A History of Archaeological Thought, Cambridge 2006.

Additional reading:

C. Gamble, Archaeology. The basics, Abingdon-New York 2008.

I. Hodder, Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture, Cambridge 1982.

I. Hodder, Reading the Past. Current approaches to interpretation in archaeology, 1986.

I. Hodder, The Archaeological Process. An Introduction, 1999.

C. Renfrew, Before Civilization. The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe, London 1999.

C. Renfrew, Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins, London 1987.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge: the graduate knows and understands

K_W01 has in-depth knowledge of the place and importance of archaeology in the system of sciences and its subject and methodological specificity

K_W02 knows the detailed concepts and terminology used in archaeology

K_W04 has an ordered and theoretically founded knowledge covering the key issues of archaeology, including terminology, theories and methodology

K_W10 understands the complex relationships between the achievements of the humanities, social, life and natural sciences as well as the possibilities of their use in archaeology

K_W11 has detailed knowledge of the most important achievements and main directions of the development of archaeology

K_W12 knows and understands advanced methods of analysis and interpretation of research problems in the field of archaeology, appropriate for selected traditions, theories and research schools

K_W13 knows and understands advanced methods of analysis and interpretation of information contained in scientific publications

Skills: the graduate is able to

K_U04 is able to formulate research problems, create original concepts, formulate and test hypotheses in the field of archaeology

K_U05 is able to independently formulate conclusions, argue and create synthetic summaries taking into account different views

K_U08 has the ability to conduct scientific polemics

Social competences: the graduate is ready to

K_K01 is ready to use their knowledge and skills and is aware of the need to confront them with the opinions of experts

K_K05 is ready to use the knowledge he has about the complex nature of culture and is aware of the need to analyze various categories of sources in order to recreate the human past

K_K10 is ready to understand the social role of archaeology

K_K12 is ready to recognize and respect different points of view determined by different cultural backgrounds

K_K16 is ready to develop the achievements of archaeology and maintain the ethos of the archaeologist profession

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1) written examination, 2) activity in the classes

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Błaszczyk, Jan Szymański, Janusz Wołoszyn
Prowadzący grup: Dariusz Błaszczyk, Jan Szymański, Janusz Wołoszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Błaszczyk, Jan Szymański, Janusz Wołoszyn
Prowadzący grup: Dariusz Błaszczyk, Jan Szymański, Janusz Wołoszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)