Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-HJS-L-POWI
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, I roku
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu do zagadnień ochrony własności intelektualnej w środowisku humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu studentów do zagadnień ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem problemu prawa autorskiego. Szczególny nacisk położony jest na uwrażliwienie słuchaczy na w zakresie problemów etycznych i prawnych z tym związanych. W czasie zajęć prowadzący przedstawi podstawowe założenia i konstrukcję systemu ochrony prawnej, implikacje etyczne oraz możliwości działania w zakresie tego systemu ochrony. Poza podstawową terminologią studenci zostaną uświadomieni w zakresie patologii związanych z łamaniem prawa autorskiego oraz poinstruowani o tym jak postępować właściwie by tego prawa nie łamać. W trakcie zajęć zostaną także przekazane informacje o ochronie prawnej prac jakie studenci tworzą w czasie toku studiów.

Literatura:

przekazana na wykładzie (akty prawne)

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstaw wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej. Umiejętność stosowania nowoczesnych technik poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kuligowska, Piotr Szlanta
Prowadzący grup: Aleksandra Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)