Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagłada

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-JSL-ZAG-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zagłada
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Judaistyki I stopnia, III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Pełny opis:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą genezy, przebiegu i skutków Zagłady;

- posiada wiedzę na temat źródeł do badania Zagłady;

- zna najważniejsze nurty badań nad Zagładą;

Umiejętności

- potrafi analizować i interpretować różnorodne źródła dotyczące Zagłady;

- potrafi ocenić wartość rozmaitych źródeł do badania Zagłady;

- potrafi formułować wypowiedzi na podstawie analizowanych materiałów, przedstawiając argumenty na poparcie swoich tez;

Kompetencje społeczne

– zdaje sobie sprawę z etycznych uwarunkowań badań i dyskusji nad Zagładą;

– rozumie znaczenie Zagłady dla współczesnych debat ideologicznych, religijnych i etycznych;

– wykazuje wrażliwość na różnego typu przejawy nietolerancji i dyskryminacji;

– prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

– dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

– rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: August Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.