Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spatial Analysis and Visualization in the Digital Humanities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-SAV-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spatial Analysis and Visualization in the Digital Humanities
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Zajęcia dla studentów Erasmus
Zajęcia obcojęzyczne w WH UW
Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Own computer, or access to computer during seminar meetings with installed Nodegoat and Gephi software.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Course to introduce network analysis to the humanities. The topics are divided into five meetings.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

From the basics to the first use of machine learning for modelling qualitative interactions and relations, this course provide participants with a first introduction to the many possibilities of network analysis. A individual or small group project helps you connect concepts with your own research questions.

Meeting 1: Introduction, Models of Interactions, Models of Meaning.

Meeting 2: Structuring data for humanities and qualitative social science research; Using Noadgoat: From research question via data model to analysis and visualisation.

Meeting 3: Advanced network analysis and visualization with Noadgoat; Project definition.

Meeting 4: Network Visualization with Gephi.

Meeting 5: Project Presentations, Considerations and Further Work.

Literatura: (tylko po angielsku)

[The Programming Historian | Programming Historian] (https://programminghistorian.org/)

Noadgoat Guide, Documentation and Videos

Gephi handbook, documentation and tutorial

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Project completion based on course evaluation criteria.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński
Prowadzący grup: Francis Harvey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Dates of meetings: 7.03., 14.03., 21.03., 28.03. and 11.04.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)