Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Creating Maps from Historical Sources

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK3-CMHS-KL
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Creating Maps from Historical Sources
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II stopnia
Przedmioty Historii II stopnia, Teoria badań historycznych
Zajęcia obcojęzyczne w WH UW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Students need their own computer, or access to a computer with QGIS and vector drawing software during the seminar meetings. Knowledge of GIS or cartography is helpful, but not required.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course introduces students to basic principles of graphical geovisualization and their exemplary use in humanities research.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In this course you will lean the basics of effective geovisual communication for the humanities. You are encouraged to bring your own data and research questions for project work over the five meetings of this course.

Meeting 1: Introduction, Concepts of Communication, Basics of perception and cognition, Applied Visualization Concepts, Critique of Visual Tropes (meaning cartographic maps).

Meeting 2: Making maps: Different forms, different media; Design concepts: Function, Form, Feeling; Developing a map design concept.

Meeting 3: Revising the map design concept.

Meeting 4: Improving your map.

Meeting 5: Project Presentations, critical considerations and Further Work.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Successful completion of a project following course evaluation criteria.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bartoszewicz, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Francis Harvey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)