Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słowa i obrazy. Wybrane zagadnienia komparatystyki interdyscyplinarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C0K-LK3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Słowa i obrazy. Wybrane zagadnienia komparatystyki interdyscyplinarnej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2020/2021
Moduł "Komparatystyka" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw historii sztuk plastycznych, metodologii historii sztuki oraz badań komparatystycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności analizy i interpretacji wizualnych tekstów kultury. W znacznej mierze mają charakter warsztatowy – na konkretnych przykładach uczą myślenia o tekście kultury w kontekście innych dzieł oraz dyskursów, w tym dyskursu krytycznego. Przybliżają perspektywę komparatystyki interdyscyplinarnej w odniesieniu do pola wizualnego.

Literatura:

Zwroty wizualne

W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Questiones” 2006 nr 17.

Ikonologia

Nicolas Poussin, Et in Arcadia ego (1655)

Erwin Panofsky, Et in Arcadia ego. Poussin i tradycja elegijna, tłum. Agnieszka Morawińska, w: tegoż, Studia z historii sztuki, wybrał, opracował i opatrzył posłowiem Jan Białostocki, Warszawa 1971.

Historia w dyskursie sztuki

Jacek Malczewski, Melancholia Prolog. Widzenie. Wiek ostatni w Polsce (1894)

Melancholia Jacka Malczewskiego. Materiały seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin, 17-18 grudnia 1998, pod redakcją Piotra Juszkiewicza, Poznań 2002.

Obraz jako interpretant. Semiotyka w dyskursie sztuki

Pieter Bruegel, Pejzaż z upadkiem Ikara (ok. 1558)

Adam Dziadek, Obraz jako interpretant, w: tegoż, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.

Dawny i nowy dyskurs sztuki

Jan van Eyck, Portret małżonków Arnolfinich (1434)

Antoni Ziemba, „Arnolfini” i inne portrety Jana van Eycka. Erwin Panofsky – Hans Belting – Lorne Campbell. Ikonologia/„antropologia obrazu”/„nowe znawstwo” i “neoretoryzm”. Konstrukcje i „dekonstrukcje” mitów, w: Wielkie dzieła - wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 17-18 listopada 2006, pod redakcją Marii Poprzęckiej, Warszawa 2007.

Między filozofią a krytyką (I)

Vincent van Gogh, Buty (1886)

Martin Heidegger, Źródło dzieła sztuki, tłum. Janusz Mizera, w: tegoż, Drogi lasu, Warszawa 1997.

Meyer Shapiro, Martwa natura jako przedmiot osobisty - Nota o Heideggerze i van Goghu, w: Estetyka w świecie. Wybór tekstów, pod redakcją Marii Gołaszewskiej, t. III, Kraków 1991.

Między filozofią a krytyką (II)

Diego Velázquez, Panny dworskie (1656)

Michel Foucault, Panny dworskie (Las Meninas), w: tegoż, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. Tadeusz Komendant, wyd. 2, Gdańsk 2006.

Tajemnica „Las Meninas”. Antologia tekstów, wybór i redakcja Andrzej Witko, Kraków 2006.

Od obrazu ku widzeniu

William Turner, Regulus (1828-1837)

Maria Poprzęcka, Patrzeć do bólu, w: tejże, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.

Interpretacje prywatne

Edward Hopper, Kobieta w słońcu (1961)

Michał Paweł Markowski, Słońce, możliwość, radość w: tegoż, Słońce, możliwość, radość, Wołowiec 2010.

Wystawa jako tekst kultury

Świat nie przedstawiony. Dokumenty polskiej transformacji po 1989 roku, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 4.02-15.04.2012 Wojtek Pustoła, CUT, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 18.01-24.03.2019

Przed obrazem – po co nam historia sztuki?

Fra Angelico, Zwiastowanie (ok. 1440-1441)

Georges Didi-Huberman, Historia sztuki w granicach swojej praktyki w: tegoż, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tłum. Barbara Brzezicka, Gdańsk 2011.

Obraz w działaniu, działanie w obrazie

Rafał Drozdowski, Marek Krajewski, Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2010. (wybór)

Efekty uczenia się:

W toku zajęć student zdobywa umiejętność stosowania w praktyce analitycznej i interpretacyjnej terminologii z zakresu historii sztuki. Analizuje teksty kultury wizualnej w sposób świadomy i pogłębiony, poddając refleksji stosowaną metodologię oraz społeczny kontekst funkcjonowania dzieła. Pogłębia umiejętność myślenia w kategoriach komparatystycznych a także świadomego, krytycznego stosowania narzędzi komparatystyki interdyscyplinarnej w celu realizacji stawianych przez siebie zadań badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć i aktywność)

- praca zaliczeniowa

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Weronika Lipszyc, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Weronika Lipszyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.