Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury polskiej XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LHKP3C Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XX w.
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony jest kulturze polskiej XX wieku ukazanej w perspektywie historyczno-kulturowej. Każda z grup zajęciowych prowadzona jest przez pracownika innego Zakładu działającego w Instytucie Kultury Polskiej, co przekłada się na zróżnicowanie ujęć badawczych oraz wykorzystywanych na zajęciach materiałów źródłowych. Zajęcia są obowiązkowe i obejmują 30 godzin w semestrze zimowym (zakończonym złożeniem pracy pisemnej) oraz 30 godzin w semestrze letnim (zakończonym egzaminem ustnym).


Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym (z przewagą synchronicznego) przy użyciu narzędzi Google Meet i Google Classroom. Aby zapewnić sprawny obieg informacji, osoby uczestniczące w zajęciach proszone są o regularne sprawdzanie uniwersyteckiej skrzynki mailowej, czyli o korzystanie z adresu zintegrowanego z USOS (najczęściej - @student.uw.edu.pl).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone będą następujące zajęcia z zakresu Historii kultury polskiej XX wieku:

„Polski wiek XX – doświadczenia graniczne w świadectwach i upamiętnieniach" – prowadząca: dr hab. Justyna Kowalska-Leder, poniedziałek godz. 15.00, sala nr 8

„Teatry narodowe: idee – instytucje – praktyki” – prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dudzik, poniedziałek, godz. 11.30, sala nr 8

„Kino autorskie w Polsce” – prowadzący: dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, piątek godz. 16.45, sala nr 9.

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym (z przewagą synchronicznego) przy użyciu narzędzi Google Meet i Google Classroom. Aby zapewnić sprawny obieg informacji, osoby uczestniczące w zajęciach proszone są o regularne sprawdzanie uniwersyteckiej skrzynki mailowej, czyli o korzystanie z adresu zintegrowanego z USOS (najczęściej - @student.uw.edu.pl).

Zaproszenie na pierwsze zajęcia (w postaci linku) zostanie wysłane na adres mailowy podany w USOSie.

Pełny opis:

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Literatura:

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu badań nad historią kultury XX wieku;

- student posiada elementarną wiedzę z zakresu historii kultury polskiej XX wiekuj;

- student zna wybrane metodologie w obszarze badań historycznych;

- student posiada podstawową wiedzę w zakresie historii kultury polskiej XX wieku.

Umiejętności

- student potrafi w krytyczny sposób analizować zjawiska z obszaru historii kultury;

- interpretuje zjawiska kultury uwzględniając ich kontekst historyczny;

- potrafi wykorzystywać metodologię w obszarze badań historycznych i badań kulturoznawczych;

- potrafi zaprezentować ustnie wyniki swoich badań, wygłosić referat, zabrać głos w dyskusji;

- potrafi skonstruować poprawną wypowiedź pisemną;

- potrafi korzystać z literatury przedmiotu.

Kompetencje społeczne

- dostrzega wagę refleksji z zakresu historii kultury dla myślenia o problemach społecznych;

- potrafi angażować się w dialog społeczny i międzykulturowy;

- wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe, także to niematerialne;

- dostrzega znaczenie historycznych źródeł współczesnych problemów społecznych;

- prezentuje postawę pełną otwartości i tolerancji dla odmienności.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dudzik, Justyna Kowalska-Leder, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Wojciech Dudzik, Justyna Kowalska-Leder, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.