Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat metodologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1WM2C Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodologiczny
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem warsztatów metodologicznych jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności badawczych w wybranych obszarach problemowych związanych z kulturoznawstwem. Każda grupa pracować będzie z innym materiałem badawczym.

Pełny opis:

W roku 2020/21 do wyboru są następujące tematy:

- dr Jerzy Stachowicz, Cyberkultura: gdzie jej szukać i jak ją badać, środa 11:30-13:00;

- Łukasz Zaremba, Sztuka współczesna jako badanie, czwarte, 9:45-11:15

- Marcin Bogucki, Warsztat badacza/badaczki teatru, środa, 16:45-18:15

Literatura:

Patrz sylabusy poszczególnych grup.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna podstawowe pojęcia z wybranego zakresu tematycznego

- student zna wybrane metodologie w wybranym obszarze

- student posiada podstawową wiedzę w wybranym zakresie

Umiejętności

- student potrafi zastosować poznane metodologie

- student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w dostępnych archiwach i zbiorach

- student potrafi przeprowadzić krytykę, analizę i interpretację materiałów źródłowych

- student potrafi szukać właściwych metodologii i teorii oraz zastosować je w samodzielnie przygotowywanym tekście

Kompetencje społeczne

- potrafi angażować się w dialog społeczny i międzykulturowy

- wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe, także to niematerialne.

- dostrzega znaczenie historycznych źródeł współczesnych problemów społecznych

- prezentuje postawę pełną otwartości i tolerancji dla odmienności

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia warsztatu będzie obecność na zajęciach, aktywny w nich udział oraz przygotowanie prezentacji w określonym przez prowadzącego zakresie prezentującej zdobyte w ramach warsztatu umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki, Jerzy Stachowicz, Łukasz Zaremba
Prowadzący grup: Marcin Bogucki, Jerzy Stachowicz, Łukasz Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Arendt, Marcin Bogucki, Jerzy Stachowicz, Łukasz Zaremba
Prowadzący grup: Ada Arendt, Marcin Bogucki, Jerzy Stachowicz, Łukasz Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.