Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury obcej - kultura polska w Izraelu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-HKOI2C Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia kultury obcej - kultura polska w Izraelu
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest umożliwienie uczestnikom zajęć nabycia wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i kulturowych odnoszących się do historii polskich Żydów w Izraelu. Podczas kursu zaplanowano pracę z tekstem źródłowym. Konwersatorium ma także sprzyjać rozwojowi umiejętności analitycznego myślenia o procesach społecznych i kulturowych zachodzących we współczesnym Państwie Izrael

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną przedstawione dzieje uchodźców polskich w Palestynie, sposoby organizowania się tam społeczności polskiej (szkoły, wydawnictwa, prasa, ośrodki życia) i współpracy z jiszuwem (społecznością żydowską w Palestynie). Pokazane zostaną nowe wzory społecznego funkcjonowania Żydów w Palestynie ( miasta i peryferie) i polityka kulturowa Państwa Izrael – jej cele, zadania, priorytety (misja upowszechniania języka hebrajskiego i jego fundamentalne znaczenie w procesie integracji kulturowej pochodzących z różnych krajów Żydów). Przestawione zostaną relacje etniczne, płaszczyzny konfliktu i współpracy nowych emigrantów, z zaznaczeniem podobieństw i różnic w przebiegu adaptacji powojennych alii z Polski. Zaprezentowane zostaną wybitne postaci literatury polskiej w Palestynie/Izraelu i charakterystyka środowiska prasy polskojęzycznej.

Literatura:

Shapira, Historia Izraela, przekład Anna Dorota Kamińska, Warszawa 2018.

A. Shapira, Ben Gurion. Twórca współczesnego Izraela, przekład Hanna Jankowska, Warszawa 2018.

E. Kossewska, „Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku”. Prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu, Warszawa 2015.

D. Stola, Kraj bez wyjścia? : migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2012.

N. Sznaider, Pamięć żydowska i kosmopolityczny ład. Hannah Arendt i kondycja żydowska, Warszawa 2015.

T. Segev, Siódmy milion, przełożyła Barbara Gadomska, Warszawa 2012

A. Oz, Opowieść o miłości i mroku, przełożył z hebrajskiego Leszek Kwiatkowski, Warszawa 2016 ( wydanie 2., poprawione)

Efekty uczenia się:

Student:

– zdobędzie rozszerzoną wiedzę na temat kulturowych i politycznych uwarunkowań funkcjonowania Państwa Izrael,

– pozna dziedzictwo kulturowe polskich Żydów w Izraelu.

- potrafi analizować teksty kultury w kontekście przemian społecznych i politycznych.

- potrafi posłużyć się wprowadzanymi na zajęciach kategoriami i pojęciami do samodzielnej analizy zjawisk kulturowych.

- ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i kulturowych i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze), aktywność na zajęciach oraz napisanie kolokwium końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.