Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia seksualności II: Polityka, feminizm, queer

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2019K48-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia seksualności II: Polityka, feminizm, queer
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wprowadzeniu studentek i studentów w obszar problematyki współczesnych badań nad seksualnością. Przedmiotem namysłu w ich trakcie będą zatem feministyczne i queerowe sposoby ujmowania zjawiska seksualności oraz praktyki, w ramach których seksualność jawi się jako problem polityczny i funkcjonuje we współczesnej myśli antropologicznej i kulturoznawczej. Na podstawie omawianych tekstów oraz ćwiczeń warsztatowych z działacz(k)ami i badacz(k)ami społecznymi, w trakcie kursu przywołane zostaną zagadnienia związane z problemem konstruowania i wytwarzania nauki dotyczącej kobiet, historyczne i współczesne myśli rozwijane w obszarze feministycznych perspektyw marginesu, badawcze i aktywistyczne sposoby kontestacji binarności oraz ekologiczne reinterpretacje teorii feministycznych i queerowych. Zajęcia będą spełniały funkcję kontynuacji kursu Antropologia seksualności I: Historia i etnografia.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są wprowadzeniu studentek i studentów w obszar problematyki współczesnych badań nad seksualnością. Przedmiotem namysłu w ich trakcie będą zatem feministyczne i queerowe sposoby ujmowania zjawiska seksualności oraz praktyki, w ramach których seksualność jawi się jako problem polityczny i funkcjonuje we współczesnej myśli antropologicznej i kulturoznawczej. Na podstawie omawianych tekstów oraz ćwiczeń warsztatowych z działacz(k)ami i badacz(k)ami społecznymi, w trakcie kursu przywołane zostaną zagadnienia związane z problemem konstruowania i wytwarzania nauki dotyczącej kobiet, historyczne i współczesne myśli rozwijane w obszarze feministycznych perspektyw marginesu, badawcze i aktywistyczne sposoby kontestacji binarności oraz ekologiczne reinterpretacje teorii feministycznych i queerowych. Zajęcia będą spełniały funkcję kontynuacji kursu Antropologia seksualności I: Historia i etnografia.

Program przedmiotu stanowią dopełniające się teoretycznie i problematycznie cztery bloki tematyczne, którym towarzyszyć będą ćwiczenia warsztatowe z aktywist(k)ami i badacz(k)ami społecznymi:

1. Problem konstruowania i wytwarzania nauki dotyczącej kobiet.

Przykładowe zagadnienia poruszane w ramach zajęć: wprowadzenie do antropologii feministycznej, systemowe uwarunkowania sposobów produkcji wiedzy, feministyczna teoria punktu widzenia a problem neutralności i obiektywności nauki, wiedze usytuowane.

2. Feministyczne perspektywy marginesu.

Przykładowe zagadnienia poruszane w ramach zajęć: peryferyjność w ujęciu krytyki postkolonialnej, myśl esencjalistyczna a konstruktywistyczna w kontekście teorii przecięć, perspektywa czarnego feminizmu.

3. Queerowe negacje binarności.

Przykładowe zagadnienia poruszane w ramach zajęć: twórczość prekursorek studiów queerowych, współczesne sposoby analizy dyskursów tożsamościowych i emancypacyjnych, konflikty i sojusze pomiędzy teoriami feministycznymi i queerowymi.

4. Ekologiczne reinterpretacje teorii feministycznych i queerowych.

Przykładowe zagadnienia poruszane w ramach zajęć: feministyczny nowy materializm w badaniach nad seksualnością, polityczne i aktywistyczne konteksty feminizmów ekologicznych, perspektywy queerowych ekologii.

Literatura:

Wybór omawianych tekstów i zagadnień, a także gości zaproszonych na warsztaty zostanie uzgodniony ze student(k)ami na pierwszych zajęciach.

Lista lektur dostępna będzie w folderze: https://www.dropbox.com/home/Antropologia%20seksualno%C5%9Bci.%20Polityka%2C%20feminizm%2C%20queer

Efekty uczenia się:

Po ukończonym kursie zajęć student/studentka:

- zna podstawowe koncepcje współzależności kultury i seksualności;

- potrafi wskazać ideologiczne uwarunkowania koncepcji seksualności i badań nad seksualnością oraz ocenić ich wpływ na kształt dyskursu publicznego;

- potrafi refleksyjnie zabierać głos w debacie publicznej na temat przemian seksualności i aspektów kultury z nią związanych.

Efekty uczenia się, metody i kryteria oceniania dla studentek i studentów I stopnia:

K_W04, K_W08, K_W12, K_U02, K_U06, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07

Efekty uczenia się, metody i kryteria oceniania dla studentek i studentów II stopnia:

K_W03, K_W05, K_W08, K_U02, K_U07, K_K02, K_K05, K_K06, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze), rozmowa polegająca na analizie wybranego zagadnienia poruszanego w ramach zajęć w oparciu o omawiane teksty i ćwiczenia warsztatowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dynda
Prowadzący grup: Barbara Dynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.