Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o sztuce Słowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOSK Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Słowacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymogi w takim samym zakresie jaki obowiązuje przy egzaminie maturalnym. Korzystna będzie szersza wiedza w zakresie przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza plastycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentujący zarys dziejów sztuki powstałej na ziemiach słowackich. W systematycznej prezentacji poszczególnych okresów i kierunków sztuki od czasów prehistorycznych po współczesność, ukazywane są cechy architektury, plastyki i muzyki, charakterystycznej dla kolejnych epok, omawiane z odwołaniami do przykładów sztuki Słowacji.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w podstawową wiedzę na temat poszczególnych okresów i kierunków sztuki prezentowanych w porządku historycznym i z szerokim uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego danego obszaru. Przedmiotem odwołań i przykładów jest sztuka powstała na ziemiach słowackich. Prezentacja podstawowych pojęć i terminów charakterystycznych dla danego okresu czy kierunku sztuki jest uzupełniana szerokim kontekstem kulturowym danej epoki.

Literatura:

Literatura prezentująca i/lub omawiająca sztukę słowacką (czy też powstającą na ziemiach słowackich) podawana będzie na bieżąco w trakcie zajęć.

Zalecana literatura o charakterze ogólnym:

1. J.Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.

2. G.Duby, Czasy katedr..., Warszawa 1986.

3. J.Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991.

4. J.Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi wskazać najważniejsze zabytki architektury i sztuk plastycznych danego kraju chrakterystyczne dla poszczególnych epok

- potrafi scharakteryzować kolejno najważniejsze cechy kulturowe danej epoki i opisać specyfikę typowych dla niej dzieł artystycznych

- zna podstawową terminologię architektoniczną i plastyczną właściwą dla danego kierunku sztuki

Umiejętności:

-ćwiczy umiejętność prezentowania dzieł sztuki z uwzględnieniem z wpisaniem ich w kontekst kulturowy i historyczny z uwzględnieniem zasad analizy ikonologicznej Erwina Panofskiego

- rozpoznaje i rozróżnia cechy stylu artystycznego charakterystycznego dla danej epoki

- umie rozróżnić to, co wynika z europejskiego stylu sztuki od tego, co jest aplikacją ogólnych tendencji do lokalnych warunków

Postawy:

- rozumie złożoność interpretacji danych epok artystycznych oraz zdaje sobie sprawę z polemiki w tym zakresie toczone

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

2. przedstawienie prezentacji dotyczących określonej epoki lub zakresu tematycznego

3. aktywność podczas zajęć (udział w dyskusjach)

4. zaliczenie testu końcowego

Metody oceny:

- ocena ciągła (przygotowanie prezentacji, aktywny udział w zajęciach) 25% oceny

- wynik testu końcowego 75% oceny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.