Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3ANAL Kod Erasmus / ISCED: 08.901 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot o charakterze kursu wstępnego ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć związanych z analizą tekstu literackiego. Przygotowuje do wykładu, dotyczącego literatury danego kraju oraz innych przedmiotów związanych z analizą tekstu kulturowego, zwłaszcza o charakterze literackim.

W ramach kursu dokonywane są interpretacje najważniejszych dzieł literackich powstałych w danym kręgu kulturowym z uwzględnieniem kontekstu kulturowego kraju oraz wykorzystaniem odpowiedniej aparatury pojęciowej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z istotnymi pracami z zakresu poetyki oraz uczą się praktycznego stosowania narzędzi, rozwijając umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu literackiego. Materiałem interpretacyjnym są wybitne utwory, reprezentujące literaturę danego kraju, powstałe w wieku XIX i XX (prozatorskie, poetyckie i dramatyczne), przełożone na język polski. W interpretacjach zwraca się uwagę na kontekst kulturowy i literacki.

Literatura:

1. Mitosek Zofia, Mimesis (w:) Mimesis, Warszawa 1997, s.15-32

2. Głowiński Michał, Cztery typy fikcji narracyjnej (w:) Prace wybrane, t.III, pod red A.Nowakowskiego, Kraków 1998, s.207-218

3. Culler Jonathan, Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie (w:) tego, Teoria literatury, bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1998, s.27-53.

4. Kulawik Adam, Świat przedstawiony dzieła literackiego (w:) tegoż, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, wyd. II poprawione, Warszawa, Kraków 1997 (s.248-265)

5. Martuszewska Anna, Przewrotne gry autora z czytelnikiem (w:) Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane porfesorowi Jerzemu Speinie, Toruń 2006, s.33-46

6. Stanzel Franz, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły (w:) Poetyka. Wybór materiałów, pod red. A.Kubale, E.Nawrockiej, Gdańsk1997, s.237-255 lub: Stanzel Franz, Typowe formy powieści (w:) Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, wybór, opracowanie i przekład Ryszard Handke, Kraków 1980 (tekst jest też dostępny w: Poetyka, Materiały do ćwiczeń, t.II, wybór i wstęp D.Ulicka, Warszawa 2000)

7. Burzyńska Anna, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce (w:) tejże, Anty-teoria literatury, Kraków 2006, s.119-148

8. Wygotski Lew, Lekki oddech (w:) Poetyka. Materiały do ćwiczeń. T.II, dz. cyt., s.274-300.

9. Propp Włodzimierz, Morfologia bajki, Warszawa 1976.

10. Culler Jonathan, frag. tekstu Konwencja i oswojenie (w:) Znak, styl, konwencja, dz.cyt., s.162-196

11. Kasperski Edward, Między poetyką i antropologią postaci. Szkic zagadnień (w:) Postać literacka. Teoria i historia, red.E.Kasperski, Warszawa 1998, s.9-40

12. Wyka Kazimierz, Czas powiesciowy, Teoria czasu powiesciowego (w:) Poetyka. Wybór matariałów, wyd.cyt., s.257-311

13. Iwanow Wiaczesław W., Kategoria czasu w sztuce i kulturze XX wieku, Znak, styl, konwencja, Wybór i wstęp M.Głowiński, Warszawa 1997, s.242-287

14. Głowiński Michał, Przestrzenne tematy i wariacje (w:) tegoż, Prace wybrane t.III, dz.cyt., s.251-270.

15. Rybicka Elzbieta, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych) (w:) Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P.Markowski, R.Nycz, Kraków 2006, s.471-491.

Utwory literackie:

1) Jordan Jowkow, Zbrodnia Iwana Belina i inne opowiadania, przeł. Hanna Kalita i in., Warszawa 1975.

2) Emilian Stanew, Złodziej brzoskwiń, przeł. Krystyna Migalska, Kraków 1989.

3) Georgi Rajczew, Lustig i inne opowiadania, przeł. Wojciech Gałązka, Kraków 1980.

4) Jordan Radiczkow, Jak to?, przeł. Teresa Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1981.

5)Teodora Dimowa, Matki, przeł. Hanna Karpińska, Warszawa 2008.

6) Georgi Gospodinow, Fizyka smutku, przeł. Magdalena Pytlak, Kraków 2018.

7) Kapka Kassabova, Granica. Na krawędzi Europy, przeł. Maciej Kositorny, Wołowiec 2019.

8) Georgi Tenew, Zły książę, przeł. Hanna Karpińska, "Dialog", R. 60, nr 5 (2015), s. 195-232.

9) Alek Popow, Misja Londyn, przeł. Zuzanna Bochenek, Warszawa 2008.

10) Antologia współczesnego dramatu bułgarskiego, wybór Hanna Karpińska, przedmowa Teresa Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1984.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/studentka:

-posiada podstawowy zasób pojęć i wiedzy z zakresu poetyki

-rozpoznaje strukturę dzieła literackiego, określa znaczenie jej elementów

-rozpoznaje specyfikę literatury kraju

-krytycznie analizuje i interpretuje tekst literacki

-umie wyjaśnić jego powiązanie z kontekstem kulturowym

-dostrzega inne niż tylko genetyczna możliwości analiza dzieła literackiego

-jest uwrażliwiony na wartości estetyczne tekstu

-potrafi unikać podstawowych błędów czytelnika naiwnego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, dowodzące znajomości literatury przedmiotu. Napisanie pracy semestralnej, będącej analizą interpretacyjną wybranego dzieła literackiego i spełniającą wymogi pracy akademickiej (ok. 10 tys. znaków).

Możliwa jedna nieobecność, pozostałe powinny być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Joanna Królak, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Joanna Królak, Danuta Sosnowska, Katarzyna Taczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Anna Kobylińska, Joanna Królak, Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.