Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii i instytucje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5WZSE Kod Erasmus / ISCED: 09.603 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Serbii i instytucje kultury
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dobra znajomość - czynna i bierna - języka serbskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego w Serbii; wskazanie ich historyczno-cywilizacyjnych uwarunkowań; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku studiów licencjackich, uczących się języka serbskiego. Ich formuła zakłada połączenie elementów praktycznej nauki języka i konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć jest z jednej strony przedstawienie sposobu funkcjonowania Serbii jako bytu państwowego, aktualnych zjawisk społeczno-politycznych w kontekście ich genezy, polityki kulturalnej państwa - z drugiej zaś zapoznanie studentów ze słownictwem dotyczącym tych dziedzin. Formuła zajęć stwarza też okazję do utrwalania i rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności językowych (rozumienia, mówienia, pisania), a w pewnym zakresie także do wprowadzenia nowego materiału gramatycznego. Celem zajęć jest zdobycie przez studentów umiejętności rozumienia warstwy językowej i merytorycznej współczesnych serbskich tekstów publicystycznych oraz wypowiadania się na aktualne tematy dotyczące zjawisk społecznych i politycznych.

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student będzie potrafił wskazać kluczowe problemy i zjawiska społeczno-polityczne współczesnej Serbii i omówić ich uwarunkowania historyczne oraz kontekst cywilizacyjny.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student będzie umiał przeprowadzić analizę treści przekazu medialnego (prasowego, telewizyjnego, radiowego i internetowego), a także sformułować w języku serbskim własną opinię na dany temat i odpowiednio ją uargumentować.

POSTAWY:

Student będzie przestrzegał etyki badań, ze zrozumieniem odnosił się do złożonej problematyki społecznej i politycznej kraju, a także zachowa dystans poznawczy i krytycyzm w stosunku do ocen poszczególnych zjawisk oraz dyskursu związanego z danymi zagadnieniami.

Metody i kryteria oceniania:

Obecności. Przygotowanie do zajęć. Aktywny udział w dyskusji. Egzamin ustny i pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska
Prowadzący grup: Monika Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.