Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura współczesna - Chorwacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6LCH Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna - Chorwacja
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru grupy adekwatnej do języka A na pierwszym roku studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student/ica se služi hrvatskim jezikom na razini B2 i višoj. Poznaje hrvatsku povijest i povijest hrvatske književnosti do kraja 20. stoljeća. Kompetentna je u osnovnim pitanjima hrvatske kulture.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kolegij je posvećen pitanjima suvremenoga književnog života u Hrvatskoj. U okviru sastanaka razmatrat će se odabrani književni tekstovi, polemički eseji i drugi izvorni tekstovi. Književnost se shvaća ovdje kao sastavni dio kulturne komunikacije i mjesto stvaranja te renegocijacije društvenih vrijednosti. Važan dio zauzet će analiza suvremenih pojava u književnom polju, kao što je reklama, novi oblici distribucije, e-književnost i slično.

Pełny opis:

Kolegij je posvećen proučavanju suvremenih pojava u hrvatskoj kulturi preko interpretacije književnih i paraliterarnih tekstova.

Književnost je u suvremeno doba izgubila svoje privilegirano mjesto koje je zadobila još u 19. stoljeću kao magistralni izraz nacionalne kulture. Od vremena postmodernih strujanja i nakon revolucije koju su donijeli novi elektronski mediji književnici se trude pronaći novo mjesto za književno stvaranje. Djela i literarno polje u cjelini sve se više smatraju jednim od vidova društvene komunikacije. Stoga postoji potreba za analizom novih pojava koje se donedavna rijetko uzimale u obzir u književnoj povijesti. Ta su pitanja na primjer problem književnog tržišta i reklame; uloga države u reguliranju i (de)stabilizaciji literarnog tržišta; relacija između roda i literature.

U posebnim hrvatskim prilikama važne su i druge pojave, kao što su ratno pismo ili književnost bosanskohercegovačkih autora i njihova recepcija u Hrvatskoj. Prilikom Domovinskog rata i nakon njega aktualizira se i pitanje uloge intelektualca, odnosno povezanost pisaca i političkih sredina. Sve navedene teme stvaraju okvir u kojem će sudionici kolegija pokušavati pronaći odgovore i nov način analize tekstova, da bi na kraju mogli dublje i temeljitije komentirati suvremenu hrvatsku kulturu.

Literatura:

Referentna se literatura, pogotovo izbor književnih djela i polemika, sastavlja za potrebe svake edicije kolegija u podacima za pojedinačnu godinu studija.

Glavni referentni tekstovi i priručnici:

Biti Vladimir, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb 2000.

Milanja Cvjetko, Hrvatsko pjesništvo: od 1950. do 2000. Zagreb 2000.

Nemec Krešimir, Povijest hrvatskog romana: od 1945. do 2000. Zagreb 2003.

Poljski i strani autori:

Burzyńska Anna, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków2001.

Culler Jonathan, Teoria literatury.

Dabrowska-Partyka Maria, Literatura pogranicza - pogranicza literatury, Kraków 2004.

Dunin Kinga, Czytając Polskę, Warszawa 2004.

Dyras Magdalena, Re-inkarnacje narodu, Kraków 2009.

Književno-znanstveni časopisi:

Ujmetnost riječi

Književna republika

Zarez (dvotjednik za kulturna i društvena pitanja)

Forum

Sarajevske sveske

Efekty uczenia się:

Student/ica na temelju aktivnosti na satima, analize i interpretacije tekstova te pomoći stručne literature:

- zna relevantne suvremene pisce i teoretičare u Hrvatskoj

- zna analizirati i interpretirati književni i esejistički tekst

- razumije povezanost književnog polja s ukupnim promjenama u kulturi

- dovodi u vezu književna djela i kontekst Hrvatske nakon 1991. godine

- logično i suvuslo argumentira svoju procjenu i interpretaciju teksta

- umije aktivno sudjelovati u polemici oko valorizacije književnih i izvanknjiževnih pojava i analiza.

Metody i kryteria oceniania:

Ocjena aktivnosti studenata se donosi na temelju:

- redovitog pohađanja nastave

- aktivnosti na satima

- analize odabranoga književnog teksta koja će se održati na satu pred svim sudionicima kolegija

- završnog ispita.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.