Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura współczesna - Serbia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6LSE Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna - Serbia
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru grupy adekwatnej do języka A na pierwszym roku studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Literatura Serbii I 3005-KL4LS

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi cykl spotkań poświęconych literaturze, kulturze historii i życiu społecznemu współczesnej Serbii, rozpatrywanych na podstawie analizy tekstów literackich i materiałów audiowizualnych poświęconych tym zagadnieniom. Student/studentka zapozna się z kierunkami rozwoju literatury serbskiej, pozna sylwetki poszczególnych autorów i autorek, które będą omawiane na tle najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych w Serbii od drugiej połowy XX wieku do czasów najnowszych.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi cykl spotkań poświęconych literaturze, kulturze historii i życiu społecznemu współczesnej Serbii, rozpatrywanych na podstawie analizy tekstów literackich i materiałów audiowizualnych poświęconych tym zagadnieniom. Student/studentka zapozna się z kierunkami rozwoju literatury serbskiej, pozna sylwetki poszczególnych autorów i autorek, które będą omawiane na tle najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych w Serbii od drugiej połowy XX wieku do czasów najnowszych. Celem zajęć jest prezentacja 1) wiedzy o literaturze, kulturze oraz historii Serbii w drugiej połowie XX i w XXI wieku, w odniesieniu do specyfiki regionu bałkańskiego oraz procesów historycznoliterackich; oraz 2) dzieł współczesnej literatury serbskiej, sylwetek współczesnych pisarzy i pisarek w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym omawianego okresu. W części zasadniczej dzieła będą poddawane analizie i interpretacji w interdyscyplinarnych powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/studentka, który/która regularnie i aktywnie uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach oraz na bieżąco zapoznawał/zapoznawała się w literaturą przedmiotu, będzie dysponować wiedzą, pozwalającą na rozpoznawanie ważnych dla współczesnej kultury serbskiej zjawisk literackich i ich przedstawicieli. Będzie potrafił/potrafiła je rozpoznać, analizować i interpretować, powiązać z tradycją i historią kraju i regionu, wyjaśnić specyfikę współczesnego życia literackiego Serbii na tle najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych z XX i XXI wieku.

Metody i kryteria oceniania:

a) Uczestnictwo i aktywność na zajęciach. Dopuszczone są dwie nieobecności. Aktywność polegać ma na przeczytaniu i przemyśleniu zadanych lektur oraz aktywnym uczestnictwie w pracy nad tekstem podczas zajęć (np. udział w dyskusji, praca w grupie). Waga tego komponentu w ocenie końcowej: 50%.

b) Praca pisemna na temat związany z problematyką zajęć. Waga tego komponentu w ocenie końcowej: 50%.

Studenci przebywających w ramach wymiany międzynarodowej za granicą, zobowiązani są do ustalenia formy zaliczenia zajęć przed ich rozpoczęciem lub w pierwszym okresie ich trwania.

Kryteria oceniania:

60% - ocena dostateczna

70% - ocena dostateczna plus

80% - ocena dobra

90% - ocena dobra plus

ok. 100 % - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Katarzyna Taczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Taczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Literatura:

Lektury i zagadnienia:

1. Dragoslav Mihailović, Kad su cvetale tikve, Novi Sad 1968.

2. Đorđe Lebović, Lutka sa kreveta 22, in: idem, Antologija TV-drame, Beograd 1969.

3. Aleksandar Zograf, Pisma Hilde Dajć (Beograd 2018), Mala otkrića (Beograd 2016).

4. Filip David, Kuća sećanja i zaborava, Beograd 2014.

5. Slavenka Drakulić, Komunist sa stilom, in: eadem, Basne o komunizmu, Beograd 2011.

6. Maja Pelević, Pomarandžina kora, tekst https://docs.google.com/document/d/1g8z7sOcngK6oRNbh04JVzv1w_N5W6GlOCJjU-wFtaPI/edit

7. Doruntina Basha, Prst (2011).

8. Mira Otašević, Gorgone, Beograd 2018.

9. Dejan Stojiljković, Konstantinovo raskršće, Beograd 2009.

10. Saša Ilić, Lov na ježeve, Beograd 2015 (wybór).

11. Daša Drndić, Umiranje u Torontu, Kikinda 2018 (1997).

12. Viktor Ivančić, Paviljon, in: idem, Radnici i seljaci, Beograd 2014.

13. Danilo Šarenac, Ivana Pantelić, Dve polovine sećanja: partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata, Beograd 2013/albo Branka Jovičić, Fanika, Beograd 2017.

14. Kultura literacka (nagrody literackie, wydawnictwa, festiwale).

Literatura podstawowa

1. Dragoslav Mihailović, Kad su cvetale tikve, Novi Sad 1968.

2. Đorđe Lebović, Lutka sa kreveta 22, in: idem, Antologija TV-drame, Beograd 1969.

3. Aleksandar Zograf, Pisma Hilde Dajć (Beograd 2018), Mala otkrića (Beograd 2016).

4. Filip David, Kuća sećanja i zaborava, Beograd 2014.

5. Slavenka Drakulić, Komunist sa stilom, in: eadem, Basne o komunizmu, Beograd 2011.

6. Maja Pelević, Pomarandžina kora, tekst https://docs.google.com/document/d/1g8z7sOcngK6oRNbh04JVzv1w_N5W6GlOCJjU-wFtaPI/edit

7. Doruntina Basha, Prst (2011).

8. Mira Otašević, Gorgone, Beograd 2018.

9. Dejan Stojiljković, Konstantinovo raskršće, Beograd 2009.

10. Saša Ilić, Lov na ježeve, Beograd 2015 (wybór).

11. Daša Drndić, Umiranje u Torontu, Kikinda 2018 (1997).

12. Viktor Ivančić, Paviljon, in: idem, Radnici i seljaci, Beograd 2014.

13. Danilo Šarenac, Ivana Pantelić, Dve polovine sećanja: partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata, Beograd 2013/albo Branka Jovičić, Fanika, Beograd 2017.

14. Srđan Valjarević, Komo, Beograd 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.