Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura współczesna - Słowacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6LSLO Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna - Słowacja
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru grupy adekwatnej do języka A na pierwszym roku studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

zaznajomienie studentów z najnowszymi zjawiskami w literaturze słowackiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcie, prowadzone w języku słowackim, będą miały dwojaki cel. Po pierwsze, wzbogacenie wiedzy studentów na temat współczesnej literatury słowackiej, w tym także najnowszych zjawisk. Po drugie, wypracowanie praktycznej umiejętności analizowania tekstów oraz zjawisk z życia literackiego i werbalizowania zdobytej wiedzy w języku słowackim.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą współczesnej literaturze słowackiej od l.60-tych XX wieku do współczesności. W trakcie zajęć nacisk zostanie położony położony na wspólną analizę i interpretację tekstów literackich. Towarzyszyć jej będzie wspólny namysł nad formami życia literackiego na Słowacji, stanem współczesnej krytyki literackiej i formami jej uprawiania.

Planowane są następujące bloki tematyczne:

1/ Literatura lat sześćdziesiątych XX wieku i jej znaczenie dla procesów przebiegających w najnowszej literaturze słowackiej

2/ Lata tzw. normalizacji i próby wyłamywania się spod nacisków ideologizacji

3/ Literatura po roku 1989 (rozrachunki, pisarstwo kobiece, próby wpisywani literatury rodzimej w nowe nurty literatury światowej)

4/ Literatura emigracyjna

Literatura:

Literatura będzie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu zajęć student powinien posiadać podstawowy zasób wiedzy z zakresu najnowszej literatury słowackiej, opanować podstawowy zasób pojęć w języku słowackim z zakresu teorii i historii literatury i umieć się nim posługiwać; posiąść umiejętność interpretowania tekstów literackich oraz wyjaśniania powiązań zjawisk literackich z kontekstem kulturowym współczesności

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać się będzie:

- ocena udziału studentów w zajęciach, ich umiejętność samodzielnej interpretacji tekstów, dyskusji i werbalizowania zdobytej wiedzy w języku słowackim (50%);

- samodzielnie przygotowany esej na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia (50%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.