Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6MAG Kod Erasmus / ISCED: 08.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Seminarium magisterskie na I studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających magisterskich. Ma on na celu przygotowanie studenta do wyboru tematu pracy magisterskiej i wyposażenie go w narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich.

Efektem pracy na seminarium jest praca magisterska (w języku polskim lub w języku kierunkowym).

Praca dyplomowa w języku polskim musi zawierać streszczenie w języku kierunkowym, objętości od 3 do 5 stron komputeropisu.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

w zakresie zdobytej WIEDZY

1. określić podstawowe reguły pracy naukowej i zasady pisania pracy magisterskiej,

2. scharakteryzować rolę języka jako narzędzia komunikacji i nośnika wartości kulturowych,

3. wyróżnić i scharakteryzować podstawowe typy dyskursu,

4. określić podstawowe cechy współczesnych środków komunikacji masowej,

w zakresie nabytych UMIEJĘTNOŚCI

1. dokonać wyboru tematu pracy magisterskiej,

2. sformułować założenia do pracy magisterskiej w postaci konspektu,

3. w sposób krytyczny interpretować lekturę naukową,

4. formułować, w mowie – przez referowanie lektury, i na piśmie - w postaci recenzji, własną opinię na temat literatury naukowej

i POSTAW

1. docenić znaczenie krytycznego podejścia do literatury naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny aktywności na zajęciach (umiejętności referowania problemu naukowego, dyskusji na tematy naukowe). Na koniec pierwszego roku seminarium wymagany jest konspekt pracy magisterskiej i recenzja dzieła naukowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kaczmarska, Patrycjusz Pająk, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska, Patrycjusz Pająk, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Marcin Filipowicz, Milena Hebal-Jezierska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Marcin Filipowicz, Milena Hebal-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.