Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (kontynuacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8MAG Kod Erasmus / ISCED: 08.905 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (kontynuacja)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja seminarium magisterskiego na II studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 16.00 LUB 20.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Kontynuacja seminarium z I roku studiow magisterskich.

Głównym zadaniem zajęć jest przygotowanie studentów do finalizacji studiów, w szczególności do ostatecznego przygotowania i złożenia na piśmie pracy magisterskiej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy magisterskiej i pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią (umiejętność właściwego formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody badawczej, dobór literatury przedmiotu i umiejętność referowania tekstów specjalistycznych itd.), to rok drugi, którego zwieńczeniem jest złożenie pracy magisterskiej, zakłada działania skupione m.in. na opanowaniu techniki pisania pracy magisterskiej, ćwiczeniu się w umiejętności formułowania tez (wynikających z analizy i interpretacji zgromadzonego materiału badawczego oraz lektur, zwłaszcza z zakresu literatury przedmiotu) oraz ich prezentacji wobec audytorium i obrony w dyskusji.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego 2. mają pomóc studentom sfinalizować pracę nad tematem magisterskim, przygotować się merytorycznie i "technicznie" do obrony pracy magisterskiej oraz rozwinąć przymioty intelektualne oczekiwane po absolwencie humanistycznych studiów magisterskich, takie jak m.in umiejętność merytorycznej dyskusji nad opracowaniami własnym i i cudzymi, zdolność do syntetycznego ujęcia złożonej problematyki, posługiwanie się staranną odmianą polszczyzny w wypowiedzi ustnej i pisemnej itp.

Celom tym będą służyć dyskusje nad wybranymi lekturami, ćwiczenia związane z formułowaniem i obroną przeciwstawnych stanowisk, referowanie i poddawanie pod dyskusję problemów (merytorycznych) związanych z opracowywaniem wybranego tematu magisterskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Marcin Filipowicz, Zbigniew Greń
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Marcin Filipowicz, Zbigniew Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kaczmarska, Patrycjusz Pająk, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska, Patrycjusz Pająk, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.