Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityczne biografie pomników (Bałkany)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9BIOPOM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityczne biografie pomników (Bałkany)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wcześniejsze zaliczenie na pozytywną ocenę przedmiotu Wiedza o sztuce kraju kierunkowego. Dobra znajomość co najmniej jednego języka południowosłowiańskiego.

Skrócony opis:

Tutoring. Zajęcia dotyczą sposobów funkcjonowania i postrzegania różnego rodzaju pomników w przestrzeni publicznej w słowiańskich krajach na Bałkanach. Kluczem jest tu namysł nad pomnikami jako formami kulturowej ekspresji, posiadającymi dynamiczną semantykę, zmienną w czasie i zależną od bieżących układów ideologicznych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest kulturowy fenomen pomnika jako formy ekspresji ideologicznej, modelującej przestrzeń publiczną, organizującej pejzaż historyczno-kulturowy, będącej czynnikiem konfliktogennym lub impulsem do dialogu. Pod tym względem zajęcia wpisują się w nurt aktualnej naukowej refleksji pamięciologicznej. Na wybranych przykładach ze słowiańskich krajów regionu Bałkanów rozważać będziemy, w jaki sposób pomniki – zarówno te tradycyjne, jak i inne obiekty pełniące tę funkcję – stają się nośnikami znaczeń i funkcji politycznych oraz obiektami społecznych praktyk. Będziemy analizować, jakie miejsce zajmują one w dyskursie publicznym, w czym wyraża się ich polityczność, jakie postawy oraz działania społeczne generują. Osobnym zagadnieniem jest także to, jaki rezonans polityczne biografie pomników wywołują w sztuce współczesnej. Finalnym efektem spotkań prowadzonych metodą tutoringu ma być esej łączący elementy narracyjny i wizualny (ewentualnie inna, autorska, materialna forma dokumentacji pracy zaproponowana przez studenta i zaaprobowana przez wykładowcę).

Literatura:

Aleida Assmann, Między pamięcią a historią. Antologia, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.

Olga Manoilović-Pintar, Arheologija sećanja, Beograd 2014.

Pomnik w epoce antropocenu, red. Małgorzata Praczyk, Poznań 2017.

Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Warszawa 2014.

Symbole w interakcji, red. E. Hałas, Warszawa 2001.

Wizualność miasta, red. Marek Krajewski, Poznań 2007.

Lektury szczegółowe zostaną dobrane do tematu eseju uzgodnionego ze studentem.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zdobędzie podstawową wiedzę na temat historii form pomnikowych na interesującym go obszarze geograficzno-kulturowym. Będzie znał okoliczności powstania i losy interesujących go obiektów oraz polityczno-społeczny kontekst ich funkcjonowania.

Umiejętności: Student będzie potrafił wskazać i zinterpretować znaczenie oraz funkcje obiektów pomnikowych w przestrzeni publicznej zarówno na podstawie obserwacji terenowych, jak i analiz tekstów specjalistycznych, literackich oraz przekazów medialnych. Będzie umiał sformułować poprawną pod względem formalnym oraz interesującą poznawczo wypowiedź na ten temat w postaci eseju słowno-wizualnego.

Postawy: Student będzie przestrzegał etyki badań naukowych. Z krytycyzmem oraz ze zrozumieniem będzie odnosił się do złożonej problematyki społecznej i politycznej konotowanej przez zagadnienie wiodące.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczna praca indywidualna w ramach cyklu spotkań tutoringowych. Esej wizualno-słowny przygotowywany przez studenta. Wymagane 100% obecności - w przypadku nieobecności studenta dane spotkanie musi odbyć się w innym, uzgodnionym przez obie strony terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.