Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Bośni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9BOSNIA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Bośni
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student/ka w punkcie wyjścia zna język chorwacki/serbski w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów źródłowych w tych językach. Posiada również ogólną wiedzę o historii regionu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone historii kulturowej oraz opisie współczesnych problemów Bośni i Hercegowiny. Zostanie zaproponowana perspektywa właściwa historii społecznej oraz badaniom kulturowym. Towarzyszyć temu będzie interpretacja źródeł (w miarę ich dostępności) oraz praca na tekstach i materiałach wizualnych.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone historii kulturowej Bośni i Hercegowiny oraz prezentacji głównych problemów współczesności.

Omawiany okres obejmuje historię od pierwszych wzmianek o bośniackiej odrębności i sytuacji przedpaństwowej po rok 2006 i najnowsze regulacje polityczne. Proponowana jest perspektywa historii społecznej i politycznej, w odniesieniu do epok dawnych, oraz badań kulturowych w odniesieniu do okresu po drugiej wojnie światowej i współczesności. Semestr to krótki okres na wyczerpujące opisanie tematu, dlatego zostanie przyjęta kombinacja układu chronologicznego i problemowego.

Celem fundamentalnym będzie (1) przygotowanie do wnikliwego interpretowania aktualnych wydarzeń, postaw i konfliktów w Bośni i Hercegowinie, (2) wyczulenie na złożony charakter procesów kulturowych i konieczność sięgania po zróżnicowane dane w interpretowaniu współczesnych wydarzeń. Cel zatem jest dwojaki, metodologiczny i poznawczy.

Do uczestnictwa w zajęciach zaproszeni są ci wszyscy, których interesuje Bośnia i Hercegowina, chcą się dowiedzieć więcej o tym kraju, a także /lub także fascynują się Bałkanami i chcieliby w bałkańskość wejrzeć głębiej.

Literatura:

Wybór prac o charakterze ogólnym i /lub przekrojowym.

Szczegółowe opracowania poszczególnych tematów i krótsze rozprawy będą podawane na bieżąco w trakcie semestru.

Noel Malcolm, Bosna. A Short History

Smail Balić, Kultura Bošnjaka

Ivan Lovrenović, Unutarnja zemlja

Tarik Haverić, Ethnos i demokratija

Xavier Bougarel, Islam and Nationhood in Bosnia-Hercegovina

Tone Bringa, Biti musliman na bosanski način

Semezdin Mehmedinović, Sarajevo blues

Polacy w Bośni, Polacy o Bośni, red. K. Wrocławski, M. Bogusławska, N. Różycki

Nerzuk Ćurak, Obnova bosanskih utopija

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student/ka

-- potrafi wskazać najważniejsze wydarzenia z przeszłości Bośni i Hercegowiny oraz zinterpretować ich znaczenie dla współczesnych sporów politycznych i tożsamościowych

-- umie scharakteryzować specyfikę kolejnych epok historycznych i ich przełomy (Bośni średniowiecznej, osmańskiej, habsburskiej, jugosłowiańskiej, WW2)

-- potrafi wypowiedzieć się o specyfice najważniejszych grup społecznych zamieszkujących Bośnię, zna najważniejsze cechy ich ustandaryzowanej kultury

-- potrafi wyjść ponad oczywiste wyjaśnienia konfliktów poprzez odniesienia do różnic etnicznych i szuka uzasadnień konfliktów w głębszych zjawiskach społeczno-kulturowych

-- umie pracować samodzielnie nad opracowaniem zadanego zagadnienia, potrafi zbierać źródła i dokonywać ich selekcji oraz formułować logiczną wypowiedź pisemną

-- interesuje się jeszcze bardziej kulturą Bośni i Hercegowiny..

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach: możliwe są dwie nieobecności w semestrze.

Metody i kryteria oceny:

-- bieżąca ocena aktywności studentki/studenta, przygotowania do zajęć

-- ocena z dwóch kolokwiów śródsemestralnych

-- opracowanie wybranych haseł z historii i kultury Bośni w formie pisemnej, według wytycznych ustalonych wspólnie na pierwszym spotkaniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: Maciej Falski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.