Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotografie Słowiańszczyzny - obserwatorium transkulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9FOTSLOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotografie Słowiańszczyzny - obserwatorium transkulturowe
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Ideą zajęć jest postawienie w centrum poznawczej obserwacji kultur słowiańskich (lub kultur wchodzących w intelektualno-artystyczny dialog z kulturowym i naukowym obszarem Słowiańszczyzny) fotografii jako źródła wiedzy o świecie minionym i współczesnym, świecie społecznym i jednostkowym, świecie intelektualno-technicznym. "Zdjęcia Słowiańszczyzny" oplatane w trakcie zajęć analityczno-interpretacyjnym i problemowym komentarzem uczestników konwersatorium, skonfrontowanym dzięki lekturom dodatkowych tekstów z komentarzem klasycznych analityków fotografii, będą postrzegane jako świadectwo określonego stanu kultury, ale też jako narzędzie poznawania innej kultury, które dzięki uniwersalności medium obrazu uwalnia poznającego od bariery językowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć będą analizowane różnorodne aspekty społecznego funkcjonowania fotografii jako medium poddającego się analizie z różnych punktów widzenia oraz z wykorzystaniem różnych metodologii. Poruszane będą zagadnienia związane z komunikacyjną, artystyczną, dokumentacyjną, "pamięciologiczną" funkcją fotografii, a także zagadnienia związane z historią fotografii, odsłaniające jej zmieniającą się i stale wzrastającą rolę wraz z rozwijaniem się wizualnego paradygmatu współczesnej kultury. Zasygnalizowany przez koncept obserwatorium opisowy i poznawczy potencjał fotografii będzie wykorzystywany zarówno do makrologicznej obserwacji antropologicznej i kultoroznawczej, jak i poprzez drążenie mikrologiczne, skupienie na detalu, niuansie, tym, co skrywa się w obrazie fotograficznym a zarazem ma moc ukazywania różnicy kulturowej.

Literatura:

Pełna literatura powiązana z poszczególnymi blokami tematycznymi i analizowanym materiałem źródłowym zostanie podana w trakcie prowadzenia zajęć. Poniższe pozycje mają charakter ogólny i wprowadzający:

V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. Jacek Maniecki, Warszawa 2015.

Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Warszawa 2008.

Susan Sontag, O fotografii, przeł. Sławomir Magala, Kraków 2017.

Adam Mazur, Okaleczony świat. Historie fotografii Europy Środkowej, Kraków 2019.

Ian Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2017.

Siegfried Kracauer, Photography (1927) [dostępny on-line]

Uwagi:

Zapraszam studentów różnych specjalności językowych zafascynowanych fotografią jako medium komunikacji społecznej i archiwizacji treści kulturowych, gotowych nie tylko obserwować zdjęcia i rozmawiać o nich, dostrzegając w nich "innego" i siebie w akcie dialogu , ale także zapoznawać się ze współczesną i klasyczną refleksją intelektualną obejmującą sztukę fotografii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.