Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mapy Słowiańszczyzny. Kartografia jako sztuka i metoda

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9MAPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mapy Słowiańszczyzny. Kartografia jako sztuka i metoda
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany w formie tutoringu, tj. w cyklu indywidualnych spotkań tutora ze studentem i rozmowy o wspólnie uzgodnionych zagadnieniach, zgodnych z zainteresowaniami studenta.


Każdy ze studentów odbędzie 7 spotkań z tutorem w cyklu co 2 lub 3 tygodnie (terminy spotkań zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym studentem).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Serdecznie zapraszam osoby pragnące rozwijać umiejętność (auto)krytycznego i wszechstronnego myślenia naukowego, zaciekawione kartografią jako sztuką systematyzacji, reprezentacji i problematyzacji wiedzy, pragnące pogłębić swoją wiedzę o kulturze studiowanej specjalności w perspektywie uwarunkowań międzykulturowych oraz pragnące "podejrzeć" obszar zainteresowania slawistyki jako nauki w szerszych (oraz interdyscyplinarnych) ramach, wykraczających poza tradycyjnie rozumianą Słowiańszczyznę. Zapraszam także te studentki i studentów, którzy chcieliby poobserwować swój własny sposób naukowego (i nie tylko) myślenia a także strategie wizualizacji.

Literatura:

Proponowane lektury (lista ma charakter orientacyjny, wybiórczy i otwarty, będzie modyfikowana w zależności od zainteresowań każdego studenta i tematów, które będą przedmiotem dyskusji na tutorialach):

I. Trzcińska, Obraz, mapa, hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, "The Polish Journal of the Arts and Culture" V, 2013, nr 8.

T. R. Berg, Teatr świata. Mapy, które tworzą historię, przeł. M. Gołębiewska-Bijak, Kraków 2018.

J. Derrida, Inny kurs, przeł. T. Załuski, Warszawa 2017.

P. Zajac, Premenlivá mapa. Národná a stredoeurópska literatúra ako súčasť spoločnej kultúrnej pamäti, "OS. Fórum občianskej spoločnosti" 2006, nr 1-2.

P. Czapliński, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

Student zyska szerszą i zarazem pogłębioną wiedzę o kulturze studiowanej przez siebie specjalności oraz warunkach jej relacyjnego kształtowania się jako wyodrębnionego podmiotu. Podczas tutoriali będzie przede wszystkim pogłębiał swoje umiejętności w zakresie:

- tworzenia własnych naukowych konstrukcji myślowych;

- krytycznego, w tym autokrytycznego myślenia;

- tworzenia argumentacji i obrony przyjętych założeń/wniosków badawczych;

- bardziej precyzyjnego formułowania myśli, w tym opinii;

- wielostronnego spojrzenia na zagadnienia naukowe i dostrzegania relacji między nauką a praktyką codziennego życia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegała umiejętność tworzenia własnych konstrukcji myślowych oraz formułowania własnych opinii, przede wszystkim w formie ustnej. Przygotowywane przez studenta w cyklu spotkań krótkie eseje (każdy po 2-3 strony) nie będą podlegały bezpośredniej ocenie, choć będą stanowiły jedną z podstaw do ocenianej przy wystawianiu oceny końcowej dyskusji. Ocenie podlegać będzie zatem przede wszystkim umiejętność prowadzenia naukowego dialogu oraz umiejętność określania własnego stanowiska naukowego w toku rozmowy i w odniesieniu do przeczytanych lektur (a także w pewnym stopniu sumienność w przygotowywaniu się do spotkań).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 15 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.