Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-11A1LL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka języka łacińskiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs gramatyki łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw strukturalnych i leksykalnych pomiędzy łaciną a językiem polskim. Tłumaczenie tekstów łacińskich. Elementy kultury starożytnej.

Pełny opis:

Informacje o kształtowaniu się języka łacińskiego, a przede wszystkim o wpływie łaciny na składnię i słownictwo języka polskiego. Poznawanie gramatyki i słownictwa łacińskiego. Na każdych zajęciach, przy omawianiu materiału gramatycznego i leksykalnego, odnosi się go do języka polskiego i innych języków nowożytnych. Wyczulanie na sprawy związane z tłumaczeniem tekstu, jak również na poprawność językową. Odwoływanie się do literatury i sztuki nowożytnej (wpływ tematyki mitologicznej oraz historii starożytnej). Zapoznawanie studentów z używanymi współcześnie sentencjami łacińskimi.

Literatura:

- materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- Słownik łacińsko-polski, pod red. J. Mańkowskiego

lub

- Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego

lub

- Słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego, PWN

- M. Wielewski: Krótka gramatyka języka łacińskiego, WSiP, Warszawa 1989

- J. Parandowski: Mitologia, wyd. PULS

- Z. Kubiak Literatura greków i Rzymian, Znak 2013

- L. Winniczuk Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN 2008

- Mała encyklopedia kultury antycznej, PIW 1983

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

tłumaczy ze słownikiem prosty tekst łaciński,

określa rolę i wpływ języka łacińskiego na język polski,

analizuje zagadnienia gramatyczne i leksykalne,

posługuje się wybranymi sentencjami łacińskimi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć i aktywność) /20% oceny końcowej/

Śródsemestralne pisemne testy kontrolne /30% oceny końcowej/

Końcowe zaliczenie pisemne /50% oceny końcowej/

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wolno mieć 2 nieobecności w semestrze. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi przygotować (tzn. umieć przetłumaczyć) jeden lub dwa teksty łacińskie i zaliczyć je na dyżurze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ekes, Beata Gładowska, Magdalena Popiołek, Agnieszka Stachowicz-Garstka
Prowadzący grup: Karolina Ekes, Beata Gładowska, Magdalena Popiołek, Agnieszka Stachowicz-Garstka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs gramatyki łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw strukturalnych i leksykalnych pomiędzy łaciną a językiem polskim. Tłumaczenie tekstów łacińskich. Elementy kultury starożytnej.

Pełny opis:

Informacje o kształtowaniu się języka łacińskiego, a przede wszystkim o wpływie łaciny na składnię i słownictwo języka polskiego. Poznawanie gramatyki i słownictwa łacińskiego. Na każdych zajęciach, przy omawianiu materiału gramatycznego i leksykalnego, odnosi się go do języka polskiego i innych języków nowożytnych. Wyczulanie na sprawy związane z tłumaczeniem tekstu, jak również na poprawność językową. Odwoływanie się do literatury i sztuki nowożytnej (wpływ tematyki mitologicznej oraz historii starożytnej). Zapoznawanie studentów z używanymi współcześnie sentencjami łacińskimi.

Literatura:

- materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- Słownik łacińsko-polski, pod red. J. Mańkowskiego

lub

- Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego

lub

- Słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego, PWN

- M. Wielewski: Krótka gramatyka języka łacińskiego, WSiP, Warszawa 1989

- J. Parandowski: Mitologia, wyd. PULS

- Z. Kubiak Literatura greków i Rzymian, Znak 2013

- L. Winniczuk Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN 2008

- Mała encyklopedia kultury antycznej, PIW 1983

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ekes, Beata Gładowska, Jan Laskowski, Agnieszka Stachowicz-Garstka
Prowadzący grup: Karolina Ekes, Beata Gładowska, Jan Laskowski, Agnieszka Stachowicz-Garstka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs gramatyki łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw strukturalnych i leksykalnych pomiędzy łaciną a językiem polskim. Tłumaczenie tekstów łacińskich. Elementy kultury starożytnej.

Pełny opis:

Informacje o kształtowaniu się języka łacińskiego, a przede wszystkim o wpływie łaciny na składnię i słownictwo języka polskiego. Poznawanie gramatyki i słownictwa łacińskiego. Na każdych zajęciach, przy omawianiu materiału gramatycznego i leksykalnego, odnosi się go do języka polskiego i innych języków nowożytnych. Wyczulanie na sprawy związane z tłumaczeniem tekstu, jak również na poprawność językową. Odwoływanie się do literatury i sztuki nowożytnej (wpływ tematyki mitologicznej oraz historii starożytnej). Zapoznawanie studentów z używanymi współcześnie sentencjami łacińskimi.

Literatura:

- materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- Słownik łacińsko-polski, pod red. J. Mańkowskiego

lub

- Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego

lub

- Słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego, PWN

- M. Wielewski: Krótka gramatyka języka łacińskiego, WSiP, Warszawa 1989

- J. Parandowski: Mitologia, wyd. PULS

- Z. Kubiak Literatura greków i Rzymian, Znak 2013

- L. Winniczuk Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN 2008

- Mała encyklopedia kultury antycznej, PIW 1983

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.