Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy i interpretacje literatury antycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-AIILA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy i interpretacje literatury antycznej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia służące poznaniu już od I roku najważniejszych dzieł literatury starożytnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu kanonicznych dzieł literatury starożytnej greckiej i rzymskiej. Pokazują, na czym polega analiza i interpretacja dzieła literackiego. Studenci zapoznają się z literaturą starożytną jako źródłem idei, tematów, fabuł literackich, postaci i sytuacji, symboli funkcjonujących w literaturze i kulturze europejskiej, śledzą świadome i nieświadome zapożyczenia u twórców późniejszych. Dyskutują o dziełach literackich, szukają w nich uniwersalnych problemów, pytań, wzorów, mogą swobodnie wypowiadać własne refleksje i proponować tematy do dyskusji.

Literatura:

odstawowa:

I rok (lektury w przekładzie)

„Iliada”

„Odyseja”

„Eneida”

„Metamorfozy”

Zestaw może być poszerzany.

Uzupełniająca:

Wskazane przez wykładowcę utwory nowożytne i ich fragmenty, opracowania.

Efekty uczenia się:

Studenci

- znają najważniejsze dzieła literatury starożytnej, rodzaje i gatunki literackie, cechy gatunków i ich późniejszy rozwój (K_W01/P6S_WG);

- widzą różnorodność i bogactwo dzieł starożytnych, potrafią dostrzec, jak w literaturze antyku odbija się człowiek i jego świat (K_W01/P6S_WG);

- śledzą zależności między literaturą i kulturą nowożytną a starożytnymi wzorami (K_W03/P6S_WG);

- widzą, jak literatura polska poprzez związki z antykiem wpisuje się w nurt literatury europejskiej (K_W0/P6S_WG);

- poszerzają swoją znajomość literatury i kultury nowożytnej (muzyka, teatr), także polskiej (K_W08, 11/P6S_WG).

Studenci

- potrafią spojrzeć na dzieła starożytne oczyma współczesnego czytelnika, dostrzec ich aktualność i atrakcyjność w naszych czasach (K_U01/P6S_UW, UU, UK);

- mają świadomość roli tłumacza w recepcji literatury (K_U10/P6S_UW);

- potrafią organizować dyskusje o literaturze, formułować sądy, bronić własnego zdania, uwzględniać i szanować w dyskusji cudze opinie (K_U12/P6S_UW, UU, UK);

- próbują własnych sił na polu teatru, przygotowując krótkie inscenizacje, i podejmują własne próby translatorskie(K_U10/P6S_UW, UU, UK);.

Studenci

- ćwiczą umiejętność pracy w zespole (K_K04/P6S_KK);.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, w tym zaliczanie kolokwiów sprawdzających znajomość dzieł literackich 60%;

Prace roczne 40%;

Kontrola obecności: dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Dorota Sutkowska
Prowadzący grup: Dorota Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia służące poznaniu już od I roku najważniejszych dzieł literatury starożytnej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są poznaniu kanonicznych dzieł literatury starożytnej greckiej i rzymskiej. Pokazują, na czym polega analiza i interpretacja dzieła literackiego. Studenci zapoznają się z literaturą starożytną jako źródłem idei, tematów, fabuł literackich, postaci i sytuacji, symboli funkcjonujących w literaturze i kulturze europejskiej, śledzą świadome i nieświadome zapożyczenia u twórców późniejszych. Dyskutują o dziełach literackich, szukają w nich uniwersalnych problemów, pytań, wzorów, mogą swobodnie wypowiadać własne refleksje i proponować tematy do dyskusji.

Tryb prowadzenia: w sali. Gdyby zaistniała konieczność zdalnego prowadzenia zajęć, ich tryb i forma będą dostosowane do możliwości technicznych wykładowcy.

Literatura:

Podstawowa:

I rok (lektury w przekładzie)

„Iliada”

„Odyseja”

„Eneida”

„Metamorfozy”

Zestaw może być poszerzany.

Uzupełniająca:

Wskazane przez wykładowcę utwory nowożytne i ich fragmenty, opracowania.

Uwagi:

Tryb prowadzenia zajęć zdalny. Narzędzia informatyczne Google: Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.