Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Colloquia Latina - zajęcia z łaciny mówionej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-CL-FAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Colloquia Latina - zajęcia z łaciny mówionej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z łaciny mówionej

Pełny opis:

Ćwiczenia z rozumienia języka łacińskiego ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi ustnych w tymże języku.

Literatura:

Dowolne słowniki łacińsko-polskie i polsko-łacińskie.

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje podstawowe wyrażenia, zwroty, idiomy i ma elementarną wiedzę na temat ich zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kokoszkiewicz, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Konrad Kokoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z łaciny mówionej

Pełny opis:

Ćwiczenia z rozumienia języka łacińskiego ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi ustnych w tymże języku.

Wymagania: Znajomość fleksji i składni łacińskiej. Preferowani studenci po egzaminie z gramatyki opisowej języka łacińskiego.

Literatura:

Dowolne słowniki łacińsko-polskie i polsko-łacińskie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kokoszkiewicz, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Konrad Kokoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z łaciny mówionej

Pełny opis:

Ćwiczenia z rozumienia języka łacińskiego ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi ustnych w tymże języku.

Wymagania: Znajomość fleksji i składni łacińskiej. Preferowani studenci po egzaminie z gramatyki opisowej języka łacińskiego.

Literatura:

Dowolne słowniki łacińsko-polskie i polsko-łacińskie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)