Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-GOJG2 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka greckiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z Gramatyki Opisowej Języka Greckiego poświęcone są omówieniu podstawowych problemów składni języka greckiego, głównie prozy attyckiej. Zajęcia te przygotowują do lektury tekstów greckich (zasadniczo prozy attyckiej, w mniejszym stopniu poezji i innych dialektów), umożliwiając w przyszłości podejmowanie jakichkolwiek badań i systematycznej refleksji nad tekstami w tym języku.

Pełny opis:

wymagania formalne: Zaliczenie pierwszego roku Praktycznej nauki języka greckiego.

W trakcie ćwiczeń student zapoznaje się z większością zagadnień z zakresu składni greckiej. Semestr pierwszy poświęcony jest składni zdania pojedynczego, semestr drugi – zdania złożonego. Omawianiu zagadnień gramatycznych towarzyszy lektura odpowiednio dobranych i przygotowanych tekstów oryginalnych, w tym również tekstów poetyckich oraz w innym niż attycki dialekcie.

Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Efekty uczenia się:

Student

W zakresie wiedzy

– wyjaśnia zagadnienia z zakresu rozwoju języka greckiego K_W02/P6S_WG),

– analizuje zagadnienia z zakresu gramatyki (K_W02/P6S_WG),

– prezentuje znajomość leksyki języka greckiego w stopniu podstawowym (K_W02/P6S_WG),

w zakresie umiejętności

– czyta i tłumaczy teksty greckie o średnim stopniu trudności (K_U08/P6S_UW),

– analizuje podstawowe zagadnienia z zakresu fleksji i składni greckiej (K_U08//P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK)

- wykazuje rzetelność i aktywność w swojej pracy (K_K03/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- egzamin - 80%

Egzamin pisemny i ustny; po zdaniu cz. pisemnej student dopuszczany jest do części ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest:

– wprowadzenie do aparatu teoretycznego służącego do opisu zjawisk składniowych;

– przedstawienie systemu składniowego łaciny okresu klasycznego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są składni prozy łacińskiej okresu klasycznego, z uwzględnieniem elementów stylistyki łacińskiej. Zajęcia przygotowują studenta do przyszłej pracy naukowej poprzez zapewnienie mu niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do dokonywania analizy morfologicznej słowoform łacińskich oraz analizy składniowej oryginalnych wypowiedzeń i ciągów wypowiedzeń z wykorzystaniem elementarnych umiejętności badawczych – obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników – pozwalających na rozwiązanie typowych problemów w zakresie opisowej morfologii i składni języka łacińskiego.

Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (dowolne wydanie)

A. Ernout, F. Thomas, Syntaxe Latine, Paris 1953

H. Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, Völlig neu bearb. von Th. Burkard und M. Schauer, Darmstadt 2005

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, oprac. K. Bielawski, A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2000

Traina A., Bertotti T., Sintassi normativa della lingua latina I-III, Bologna1965-1969

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.