Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektury łacińskie i greckie w oryginale

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LAO3 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lektury łacińskie i greckie w oryginale
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone lekturze w oryginale wskazanego autora klasycznego.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych przez prowadzącego partii wskazanego autora klasycznego, student przygotowuje się do samodzielnej lektury autorów z kanonu lektur i do zaliczenia lektur zgodnie z wykazem dla każdego roku.

Uwagę zwraca się na:

– umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,

– podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),

– znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;

– umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),

– w przypadku poezji – znajomość metryki.

Literatura:

Wskazane przez prowadzącego wydanie tekstu oraz słowniki

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– charakteryzuje składnię czytanego utworu (K_W02/P6S_WG)

– prezentuje i opisuje postaci, miejsca, wydarzenia historyczne i inne fakty wspomniane w tekście (K_W01, K_W011/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

– czyta i tłumaczy teksty łacińskie i greckie o niskim i średnim stopniu trudności (K_U08/P6S_UW);

– samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia (K_U06/P6S_UW/UO/UU);

– analizuje i stosuje podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej (K_U07/P6S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności (K_K01/P6S_KK);

– wykazuje rzetelność w samodzielnej pracy nad lekturą tekstów antycznych (K_K01/P6S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęcia, natomiast końcowa ocena to średnia ocen z zaliczeń poszczególnych lektur przewidzianych wykazem dla danego roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kozłowski
Prowadzący grup: Jan Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone lekturze w oryginale wskazanego autora klasycznego.

Reading and analysis of a chosen original greek/latin classic text.

Na zajęciach student zdobywa podstawowe kompetencje potrzebne do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstów starożytnych, które są niezbędne na dalszym etapie studiów oraz w przyszłej pracy naukowej.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych przez prowadzącego partii wskazanego autora klasycznego, student przygotowuje się do samodzielnej lektury autorów z kanonu lektur i do zaliczenia lektur zgodnie z wykazem dla każdego roku.

Uwagę zwraca się na:

– umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,

– podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),

– znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;

– umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),

– w przypadku poezji – znajomość metryki.

Literatura:

Wskazane przez prowadzącego wydanie tekstu oraz słowniki

Wybrane fragmenty autorów z kanonu lektur (Wergiliusza, Liwiusza, Owidiusza, Platona lub elegików epoki archaicznej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Jan Kozłowski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Jan Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone lekturze w oryginale wskazanego autora klasycznego.

Reading and analysis of a chosen original greek/latin classic text.

Na zajęciach student zdobywa podstawowe kompetencje potrzebne do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstów starożytnych, które są niezbędne na dalszym etapie studiów oraz w przyszłej pracy naukowej.

Pełny opis:

Poprzez lekturę wybranych przez prowadzącego partii wskazanego autora klasycznego, student przygotowuje się do samodzielnej lektury autorów z kanonu lektur i do zaliczenia lektur zgodnie z wykazem dla każdego roku.

Uwagę zwraca się na:

– umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,

– podstawową wiedzę o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),

– znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;

– umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),

– w przypadku poezji – znajomość metryki.

Literatura:

Wskazane przez prowadzącego wydanie tekstu oraz słowniki

Wybrane fragmenty autorów z kanonu lektur (Wergiliusza, Liwiusza, Owidiusza, Platona lub elegików epoki archaicznej)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.