Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-PŁ5 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Paleografia
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla studentów filologii klasycznej poświęcony jest historii pisma łacińskiego (na tzw. materiale miękkim, czyli nieinskrypcyjnego) od najdawniejszych zabytków (papirusy z Qasr Ibrim z I w. p.n.e.) do wczesnych zabytków nowożytnych

Pełny opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla studentów filologii klasycznej poświęcony jest historii pisma łacińskiego (na tzw. materiale miękkim, czyli nieinskrypcyjnego) od najdawniejszych zabytków (papirusy z Qasr Ibrim z I w. p.n.e.) do wczesnych zabytków nowożytnych. Każdemu z wybranych tematów poświęconych jest kilka zajęć, na których studenci najpierw przyswajają wiedzę teoretyczną, a następnie zdobywają doświadczenie w samodzielnej lekturze tekstów (czytanych z kserokopii przygotowanych i rozdawanych przez prowadzącego

Literatura:

1. B. Bischoff, „Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters”, Berlin 1979 (lub przekłady na angielski i francuski);

2. J. Stiennon, „Paléographie du Moyen Age”, Paris 1973;

3. W. Semkowicz, „Paleografia łacińska”, Kraków 1951 (wyd. 2: Kraków 2002);

4. A. Gieysztor, „Zarys dziejów pisma łacińskiego”, Warszawa 1973 (wyd. 2: Warszawa 2009);

5. A. Cappelli, „Dizionario di abbreviature latine ed italiane”, Milano 1912 (liczne wznowienia).

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy

- rozróżnia podstawowe typy pisma łacińskiego (K_W01/P7S_WG),

- wyjaśnia terminologię i metodologię badań paleograficznych (KW11/P7S_WG),

w zakresie umiejętności

- analizuje teksty łacińskie z różnych okresów (K_U02/P7S_UW),

- posługuje się słownikami i kompendiami skrótów umożliwiającymi kontynuowanie samodzielnej pracy w zakresie lektury, rozumienia i interpretacji łacińskich tekstów rękopiśmiennych (K_U02/P7S_UW),

- podejmuje pracę w zespole (K_U14/P7S_UW_UK).

w zakresie kompetencji społecznych

- uzasadnia znaczenie łacińskiej tradycji rękopiśmiennej dla historii kultury europejskiej (K_K04/P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności;

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasińska-Zdun, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Katarzyna Jasińska-Zdun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności.

Pełny opis:

Podstawowy kurs paleografii łacińskiej dla filologii klasycznej, podczas którego studenci zapoznają się z duktami pisma łacińskiego od czasów najdawniejszych do nowożytności. Nacisk kładziony jest na wiedzę praktyczną, czyli umiejętność samodzielnego odczytania tekstów zapisanych w różnych okresach różnymi duktami pisma.

Sposób realizacji przedmiotu:

W sali lub w razie konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych na platformie https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl

Literatura:

1. B. Bischoff, „Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters”, Berlin 1979 (lub przekłady na angielski i francuski);

2. W. Semkowicz, „Paleografia łacińska”, Kraków 1951 (wyd. 2: Kraków 2002);

3. A. Gieysztor, „Zarys dziejów pisma łacińskiego”, Warszawa 1973 (wyd. 2: Warszawa 2009);

4. A. Cappelli, „Dizionario di abbreviature latine ed italiane”, Milano 1912;

5. Frantisek Muzika, Krasne pismo ve vyvoji latinky, vol. 1-2, Praha, 1958.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.