Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium neolatynistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-TRNEOL-SR Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Translatorium neolatynistyczne
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne warsztaty translatorskie doskonalące umiejętność tłumaczenia poklasycznych łacińskich tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem translatorium jest pogłębienie znajomości łaciny poklasycznej poprzez lekturę tekstów wybranych przez prowadzącego. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko rozumiany warsztat tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie literackich).

Studenci w ramach prowadzonego przedmiotu przygotowują się do brania udziału w badaniach naukowych, ucząc się szukania m.in. similiów do wyrażeń z dzieł autorów klasycznych

Literatura:

Dobór literatury zależy od tematu translatorium, podany w części szczegółowej przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć

w zakresie wiedzy

- prezentuje pogłębioną znajomość gramatyki, stylistyki łacińskiej, metryki, historii literatury (K_W01, K_W02, K_W03, K_W17/P7S_WG).

w zakresie umiejętności

- biegle posługuje się słownikami i innymi pomocami (K_U03, K_U14/P7S_UW_UO),

- tworzy własny warsztat tłumacza i redaktora (K_03, K_U14/P7S_UW_UO),

- prezentuje udoskonaloną umiejętność przekładu i redakcji przekładu tekstu literackiego (K_U04, K_U05),

- podejmuje własne próby translatorskie (K_U06/P7S_UW),

- pracuje w zespole (K_U14/P7S_UW_UK).

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01/P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność, 40%);

końcowe zaliczenie ustne wybranego fragmentu tekstu (60%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Czarski, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Bartłomiej Czarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Praktyczne warsztaty translatorskie doskonalące umiejętność tłumaczenia poklasycznych łacińskich tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem translatorium jest pogłębienie znajomości łaciny poklasycznej poprzez lekturę tekstów wybranych przez prowadzącego. W czasie zajęć student zbuduje sobie szeroko rozumiany warsztat tłumacza (od umiejętności przygotowania i wykorzystania bazy źródłowej do praktycznej znajomości zasad translatoryki tekstów głównie literackich).

Studenci w ramach prowadzonego przedmiotu przygotowują się do brania udziału w badaniach naukowych, ucząc się szukania m.in. similiów do wyrażeń z dzieł autorów klasycznych

Literatura:

Dobór literatury zależy od tematu translatorium, podany w części szczegółowej przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.