Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-WDJ2 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wprowadzeniu do celów i metod współczesnego językoznawstwa. Zajęcia zapewniają podstawowe narzędzia do przyszłej pracy naukowej poprzez przygotowanie studenta do dokonywania analizy podstawowych zagadnień językoznawczych z zakresu fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki z wykorzystaniem elementarnych umiejętności badawczych - obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników – pozwalających na rozwiązanie typowych problemów w zakresie językoznawstwa ogólnego.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest:

– wprowadzenie podstawowych pojęć językoznawczych;

– przedstawienie głównych nurtów językoznawstwa współczesnego;

– przedstawienie podstaw pojęciowych analizy komponentów systemu językowego.

Literatura:

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001

F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991

R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka I-II, Warszawa 1989

K. Buhler, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, Kraków 2004

K. Rosner (red.), Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej I-II, Warszawa 1995-1996

N. Chomsky, O naturze i języku, Poznań 2005

J. L. Austin, Jak działać słowami, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993, s. 542–713

P. Grice, Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki (red. B. Stanosz), Warszawa 1980, s. 91–114

J. Searle, Czynności mowy, Warszawa 1987

G. Lakoff i M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

B. Lee Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002

A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki - różne kultury, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- wyjaśnia podstawową terminologię językoznawczą (K_W10/P6S_WG),

- opisuje najważniejsze kierunki i metody badań lingwistycznych (K_10/P6S_WG),

w zakresie umiejętności

- analizuje wypowiedzi z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią (K_U03/P6S_UW),

- dobiera odpowiednie do przedmiotu badań metody językowego opisu tekstu (K_U03/P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK),

- wykazuje się rzetelnością i aktywnością w swojej pracy (K_K01/P6S_KK),

- rozumie znaczenie nauki o językoznawstwie w pracy badawczej filologa klasycznego (K_K03/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- kontroli obecności;

- bieżącego przygotowania do zajęć;

- pisemnej pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są wprowadzeniu do celów i metod współczesnego językoznawstwa. Zajęcia zapewniają podstawowe narzędzia do przyszłej pracy naukowej poprzez przygotowanie studenta do dokonywania analizy podstawowych zagadnień językoznawczych z zakresu fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki z wykorzystaniem elementarnych umiejętności badawczych - obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników – pozwalających na rozwiązanie typowych problemów w zakresie językoznawstwa ogólnego.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest:

– wprowadzenie podstawowych pojęć językoznawczych;

– przedstawienie głównych nurtów językoznawstwa współczesnego;

– przedstawienie podstaw pojęciowych analizy komponentów systemu językowego.

Literatura:

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001

F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991

R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka I-II, Warszawa 1989

K. Buhler, Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, Kraków 2004

K. Rosner (red.), Noama Chomsky'ego próba rewolucji naukowej I-II, Warszawa 1995-1996

N. Chomsky, O naturze i języku, Poznań 2005

J. L. Austin, Jak działać słowami, [w:] Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993, s. 542–713

P. Grice, Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki (red. B. Stanosz), Warszawa 1980, s. 91–114

J. Searle, Czynności mowy, Warszawa 1987

G. Lakoff i M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

B. Lee Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002

A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki - różne kultury, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.