Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski; prolog do powstania listopadowego. Dziennik w formie listów hrabiego Ostrowskiego jako przyczynek do lektury „Kordiana” J. Słowackiego - przygotowanie edycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-B9F-ES1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski; prolog do powstania listopadowego. Dziennik w formie listów hrabiego Ostrowskiego jako przyczynek do lektury „Kordiana” J. Słowackiego - przygotowanie edycji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty fakultatywne/uzupełniające - filologia polska
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowo-praktyczne (z elementami teorii tj. wiedzy o edytorstwie) poświęcone będą analizie i edytorskiemu opracowaniu (prowadzącego do publikacji) zachowanego w rękopisie, nieznanego badaczom zespołu listów (przybierających chwilami formę dziennika) hrabiego Antoniego Ostrowskiego pisanych do żony z Warszawy w maju 1829 roku w czasie koronacji Mikołaja I na króla Polski. Zajęcia prowadzić mają do przygotowania edytorskiego tego zespołu arcyciekawych listów do wydania, a potem wydania

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczno-warsztatowy (z elementami teorii tj. wiedzy o edytorstwie). Celem ich jest pogłębienie wiedzy dotyczącej teoretycznych aspektów w zakresie przygotowania edycji naukowej (a w tym wypadku, zwłaszcza, w zakresie epistolografii), jak podjęcie konkretnych działań praktycznych (edycja listów hrabiego Antoniego Ostrowskiego).

Zajęcia prowadzić mają bowiem do przygotowania edycji zespołu nieznanych listów Antoniego Ostrowskiego pisanych w trakcie koronacji Mikołaj I na króla Polski. To ważny materiał źródłowy tak ze względu na formę tychże listów (przypominających w niektórych partiach formę dziennika) i ich wartość faktograficzną (niewiele zachowało się opisów czynionych na bieżąco z tych wydarzeń). Praca i kolejne spotkania dotyczyć będą trzech problemów, analizy wydarzeń historycznych i historyczno-literackich, których listy te dotyczą, omówienia problemów edycji korespondencji (aparat krytyczny, komentarze), wreszcie, przygotowania listów do wydania i publikacji. Przygotowaniu konkretnych listów (aparat krytyczny, transliteracja, transkrypcja, komentarze) poświęcona będzie większa część spotkań.

Literatura:

Wybrane opracowania:

Konrad Górski, Sztuka edytorska, 1956.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, 1969.

Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, 1975.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan

obecny i potrzeby, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. Teresa Michałowska, Zbigniew Goliński i Zbigniew Jarosiński, 1996.

Roman Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Konkretne edycje korespondencji, wskazane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- w toku zajęć student nabywa podstawowej wiedzy z teorii edytorstwa, poznaje stosowaną terminologię edytorską i, przede wszystkim, nabywa praktycznych umiejętności związanych z edytorskim przygotowaniem tekstu do wydania.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w warsztatach. Zaliczenie na podstawie przygotowanych w trakcie zajęć prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Smuga, Elżbieta Wichrowska
Prowadzący grup: Elżbieta Wichrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.