Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobiety, dzieci, szaleńcy i poeci w literaturze dokumentu osobistego drugiej połowy XVIII i pierwszej XIX-tego wieku, i nie tylko?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C061ES1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kobiety, dzieci, szaleńcy i poeci w literaturze dokumentu osobistego drugiej połowy XVIII i pierwszej XIX-tego wieku, i nie tylko?
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla I roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Orientacja w najważniejszych zagadnieniach historyczno-politycznych i związanych z polskim piśmiennictwem II połowy XVIII i I-ej XIX wieku (historia Polski, zajęcia kursowe z literatury).

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W zapomnianych drukach i rękopisach spoczywają dziesiątki fascynujących tekstów - często trudno dostępnych, rozproszonych - interesujących literacko i jednocześnie ważnych poznawczo: pamiętników, dzienników, korespondencji, czasopism, a także tekstów literackich. Będziemy do nich docierać, czytać, analizować, wreszcie przygotowywać do druku - zgodne z normami współczesnej tekstologii i edytorstwa.

Studenci mają możliwość na podstawie tych i innych materiałów(literackich, czasopiśmienniczych, źródeł historycznych) przygotowania prac monograficznych poświęconych słabo zbadanym lub zupełnie pomijanym zjawiskom z pogranicza literatury, socjologii i historii. Efektem wspólnych działań będą monografie wybranych zjawisk, rekonstrukcje biografii czy nawet bibliografie twórczości literackiej (z aneksami, antologiami) zapoznanych a ważnych dla epoki postaci.

Literatura:

Cieński A. Pamiętniki i autobiografie światowe. Wrocław 1992.

Idem, Z dziejów pamiętników w Polsce. Opole 2002.

Czermińska M. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie.

Kraków 2000.

Lejeune Ph. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Kraków 2007.

Lubas-Bartoszyńska R., Style wypowiedzi pamiętnikarskiej. Kraków 1983.

Łopatyńska L. Dziennik intymny, jego odmiany i przemiany. „Prace Polonistyczne” seria VIII, Łódź 1950.

Żarnowska A., Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej. “Kwartalnik Historyczny” 2001, nr 3, s. 99-116.

Kusiak A., O historii kobiet, [w:] Humanistyka i płeć, t. II. Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, pod red. E. Pakszys i D. Sobczyńskiej Poznań 1997, s. 197-218.

Wszystkie tomy serii: Kobieta i… pod red. pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca.

Pozostałe lektury do ustalenia w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

WIEDZA

1. Opisać kierunki rozwoju literatury dokumentu osobistego (m.in. pamiętnikarstwa, epistolografii, autobiografii) przełomu XVIII i pierwszej połowy XIX wieku.

2. Wskazać teksty, problemy, postaci (XVIII i I poł. XIX w. ) dotąd pomijane w refleksji historycznoliterackiej.

3. Opisać rolę kulturotwórczą kobiety-pisarki działającej na przełomie XVIII i XIX wieku. Podstawą tego opisu są postaci i teksty zapoznane.

4. Opisać- ujawnianą w badanych tekstach - świadomość zachodzących zmian kulturowych, społecznych i cywilizacyjnych.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnić sytuację polskiego pamiętnikarstwa (pamiętnik, dziennik, podróż) przełomu XVIII i XIX wieku.

2. Wskazać przyczyn przemian, które dokonują się w literaturze dokumentu osobistego tego okresu.

3. Wskazać i opisać relacje między literaturą dokumentu osobistego tego okresu a tekstami literackimi (polskimi i europejskim).

4. Wskazać antycypacje tendencji charakterystycznych dla współczesnego pamiętnikarstwa (i szerzej literatury) w literaturze dokumentu osobistego przełomu XVIII i XIX wieku.

5. Przygotowanie edycji tekstu (wraz z zasadami transkrypcji, aparatem krytycznym, objaśnieniami rzeczowymi i komentarzem filologicznym).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia obowiązkowe.

Studenci otrzymują ocenę na podstawie prowadzonych prac badawczych, indywidualnych przygotowań i aktywności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Smuga, Elżbieta Wichrowska
Prowadzący grup: Elżbieta Wichrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.