Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski jako język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2JO Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język polski jako język obcy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się trzech modułów:

1) Podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego

2) Programy nauczania w dydaktyce języka polskiego jako obcego

3) Fonetyka i fonologia w nauce języka polskiego jako obcego

Pełny opis:

Tematyka spotkań

Moduł 1

1. Poziomy nauczania w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

2. Przegląd podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego.

3. Przegląd dodatkowych materiałów dydaktycznych oraz słowników do dydaktyki języka polskiego jako obcego.

Moduł 2

6. Program nauczania i rodzaje programów językowych.

7. Zasady opracowywania programów językowych: cele, treści, rozkład materiału.

8. Analiza wybranych programów nauczania języka polskiego jako obcego

Moduł 3

9. Wiadomości wstępne: Fonologia z fonetyką w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Fonem a głoska. Cechy artykulacyjne a cechy dystynktywne.

10. Norma ortofoniczna. Dynamiczny charakter normy. Wada wymowy a błąd wymowy.

11.Narząd artykulacyjny człowieka jako złożony układ.

12. Wybrane elementy dotyczące realizowania fonemów języka polskiego.

13.Realizacje systemowe i pozasystemowe fonemów spółgłoskowych.

Literatura:

Moduł 1

1. A1 - elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym, Martyniuk W., Kraków 2004

2. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 - C2, red. Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turka P., Kraków 2011, s. 17 - 25, s. 45 - 55, s. 75 - 87, s. 109 - 122, s. 145 - 159, s. 180 - 196.

Moduł 2

3. Cudak R., Tambor J. (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Katowice, 2001. (wybrane artykuły)

4. Komorowska H., Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym, Warszawa 2005, s. 122–125.

5. Komorowska H., Opracowanie programu nauczania, (w:) „Metodyka nauczania języków obcych”, Warszawa 2005, s. 15–24.

6. Martyniuk W., Grundbaustein Polnisch. Propozycja programu nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków1991.

7. Miodunka W. (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, Kraków, 1992.

8. Haśnik K., Sajenczuk M.E., Standardowy program nauczania mniej popularnych języków europejskich. Metoda siedmiu kroków, Katowice 2007.

Moduł 3

10.Dukiewicz L., Fonetyka [w:] Fonetyka i Fonologia (red. H. Wróbel),

11. Gramatyka współczesnego języka polskiego, wyd. Instytutu Języka Polskiego

PAN, Kraków, 1995 (rozdz. 4,5).

12. Madejska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków, s. 7-26;

13. Majewska-Tworek A., Szura, szumi, szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców;

14. Szpyra-Kozłowska J., 2002, Wprowadzenie do współczesnej fonologii,Lublin, roz. 3, s. 55-78 oraz roz. 6, s. 125-146;

15. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka

polskiego, Wydawnictwo Uniwersytet Mikoła Kopernika, Toruń, 2001.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z materiałami dydaktycznymi do nauki języka polskiego jako obcego. Studenci zapoznają się podziałem umiejętności językowych wymaganych na poszczególne poziomy znajomości języka polskiego jako obcego oraz dostępnych programów dydaktycznych. Dodatkowo zdobędą wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii polszczyzny w ujęciu glottodydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Marta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.