Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski jako obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A3JW Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język polski jako obcy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Naukę przedmiotów ułatwią własne doświadczenia studenta jako słuchacza kursu językowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu jego uczestnicy dokonują przeglądu najnowszych publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego. Uczą się, jak samodzielnie przygotowywać materiały dydaktyczne wykorzystywane w dydaktyce na wszystkich poziomach nauczania, w różnych grupach wiekowych, zawodowych oraz jednorodnych i niejednorodnych językowo. Zapoznają się także zasobami internetowymi dotyczącymi jpjo.

Pełny opis:

Na spotkaniach warsztatowych poruszane są następujące zagadnienia:

1. Poprawne konstruowanie poleceń do zadań językowych.

2. Internetowy kurs języka polskiego “Oneness City – Poland”.

3. Wykorzystywanie materiałów logopedycznych w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

4. Testy do badania słuchu fonematycznego w nauce fonetyki w dydaktyce jpjo.

5. Podręczniki dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum źródłem inspiracji lektora.

6. Analiza glottodydaktyczna tekstu.

7. Przygotowywanie tekstów autentycznych oraz preparowanych na zajęcia jpjo.

8. Wykorzystywanie autentycznych materiałów audio w dydaktyce jpjo – dobór oraz przygotowanie ćwiczeń.

9. Materiały wizualne w nauczaniu języka polskiego jako obcego – dobór oraz obudowa ćwiczeniowa.

10. Krzyżówki, rebusy, gry językowe.

11. Mapy myśli a nauczanie leksyki w dydaktyce jpjo.

12. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako obcego oraz języka polskiego jako drugiego.

13. Podręczniki, programy oraz materiały audiowizualne w dydaktyce jpjo/jpjd w grupach dziecięcych oraz młodzieżowych.

14. Nauczanie języka polskiego jako obcego do celów zawodowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Birkenbihl V.F., Jak szybko i łatwo nauczyć się języka, Wydawnictwo „KOS”, Katowice 1999.

2. Buzan T., Buzan B., Mapy twoich myśli, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 1999.

3. Burkat A., Gry i zabawy jako element wspomagający naukę języków obcych w: Języki Obce w Szkole, z. 3, 2006, s. 45 -48.

4. Gałyga D., „Gżegżółka” – nowy multimedialny zbiór ćwiczeń do nauki wymowy i intonacji polskiej obcokrajowców w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 525.

5. Jędryka B., Język polski w polskiej i polonijnej szkole. Próba porównania wybranych podręczników szkolnych do drugiej klasy szkoły podstawowej w: Poradnik Językowy, nr 8, 2006, s. 64 – 76.

6. Jędryka B., Swoistość nauczania języka polskiego jako obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w: Kwartalnik Polonicum, nr 8, 2009, s. 39 – 42.

7. Koluch R., Gry w nauce języka obcego – zalety i wady w: Języki Obce w Szkole, z.1, 2001, s. 43 – 46.

8. Krzywiańska M., Malinowski T., Multimedia a proces glottodydaktyczny na przykładzie „Multimedialnego fonetycznego słownika języka polskiego” w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 529.

9. Seretny A., Strategie uczenia się słownictwa języka polskiego przez cudzoziemców – badania wstępne w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 193 – 202.

10. Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2005.

11. Spitzer M., Plastyczne mapy w: Jak uczy się mózg, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 83 – 96.

12. Szeląg E., Szymaszek A., Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

13. Zaśko-Zielińska M., Koncepcja wyboru materiałów do kształcenia umiejętności redagowania i rozumienia tekstów w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 464.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

- samodzielnie przygotowywać materiały niezbędne do dydaktyki języka polskiego jako obcego dla wszystkich poziomów nauczania;

- dokonywać selekcji autentycznych materiałów audiowizualnych, które można wykorzystać w nauczaniu języka polskiego jako obcego;

- poprawnie konstruować ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, gramatyczno-leksykalne;

- dokonać analizy glottodydaktycznej tekstu i obudować go ćwiczeniami;

- wykorzystywać zasoby internetowe w nauczaniu jpjo;

- przygotować zadania językowe potrzebne do nauki języka specjalistycznego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Wykonywanie zadań - pakietów ćwiczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piasecka
Prowadzący grup: Marta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu jego uczestnicy dokonują przeglądu najnowszych publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego. Uczą się, jak samodzielnie przygotowywać materiały dydaktyczne wykorzystywane w dydaktyce na wszystkich poziomach nauczania, w różnych grupach wiekowych, zawodowych oraz jednorodnych i niejednorodnych językowo. Zapoznają się także zasobami internetowymi dotyczącymi jpjo.

Pełny opis:

Na spotkaniach warsztatowych poruszane są następujące zagadnienia:

1. Poprawne konstruowanie poleceń do zadań językowych.

2. Internetowy kurs języka polskiego “Oneness City – Poland”.

3. Wykorzystywanie materiałów logopedycznych w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

4. Testy do badania słuchu fonematycznego w nauce fonetyki w dydaktyce jpjo.

5. Podręczniki dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum źródłem inspiracji lektora.

6. Analiza glottodydaktyczna tekstu.

7. Przygotowywanie tekstów autentycznych oraz preparowanych na zajęcia jpjo.

8. Wykorzystywanie autentycznych materiałów audio w dydaktyce jpjo – dobór oraz przygotowanie ćwiczeń.

9. Materiały wizualne w nauczaniu języka polskiego jako obcego – dobór oraz obudowa ćwiczeniowa.

10. Krzyżówki, rebusy, gry językowe.

11. Mapy myśli a nauczanie leksyki w dydaktyce jpjo.

12. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako obcego oraz języka polskiego jako drugiego.

13. Podręczniki, programy oraz materiały audiowizualne w dydaktyce jpjo/jpjd w grupach dziecięcych oraz młodzieżowych.

14. Nauczanie języka polskiego jako obcego do celów zawodowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Birkenbihl V.F., Jak szybko i łatwo nauczyć się języka, Wydawnictwo „KOS”, Katowice 1999.

2. Buzan T., Buzan B., Mapy twoich myśli, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 1999.

3. Burkat A., Gry i zabawy jako element wspomagający naukę języków obcych w: Języki Obce w Szkole, z. 3, 2006, s. 45 -48.

4. Gałyga D., „Gżegżółka” – nowy multimedialny zbiór ćwiczeń do nauki wymowy i intonacji polskiej obcokrajowców w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 525.

5. Jędryka B., Język polski w polskiej i polonijnej szkole. Próba porównania wybranych podręczników szkolnych do drugiej klasy szkoły podstawowej w: Poradnik Językowy, nr 8, 2006, s. 64 – 76.

6. Jędryka B., Swoistość nauczania języka polskiego jako obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w: Kwartalnik Polonicum, nr 8, 2009, s. 39 – 42.

7. Koluch R., Gry w nauce języka obcego – zalety i wady w: Języki Obce w Szkole, z.1, 2001, s. 43 – 46.

8. Krzywiańska M., Malinowski T., Multimedia a proces glottodydaktyczny na przykładzie „Multimedialnego fonetycznego słownika języka polskiego” w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 529.

9. Seretny A., Strategie uczenia się słownictwa języka polskiego przez cudzoziemców – badania wstępne w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 193 – 202.

10. Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2005.

11. Spitzer M., Plastyczne mapy w: Jak uczy się mózg, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 83 – 96.

12. Szeląg E., Szymaszek A., Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

13. Zaśko-Zielińska M., Koncepcja wyboru materiałów do kształcenia umiejętności redagowania i rozumienia tekstów w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 464.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piasecka
Prowadzący grup: Marta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu jego uczestnicy dokonują przeglądu najnowszych publikacji z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego. Uczą się, jak samodzielnie przygotowywać materiały dydaktyczne wykorzystywane w dydaktyce na wszystkich poziomach nauczania, w różnych grupach wiekowych, zawodowych oraz jednorodnych i niejednorodnych językowo. Zapoznają się także zasobami internetowymi dotyczącymi jpjo.

Pełny opis:

Na spotkaniach warsztatowych poruszane są następujące zagadnienia:

1. Poprawne konstruowanie poleceń do zadań językowych.

2. Internetowy kurs języka polskiego “Oneness City – Poland”.

3. Wykorzystywanie materiałów logopedycznych w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

4. Testy do badania słuchu fonematycznego w nauce fonetyki w dydaktyce jpjo.

5. Podręczniki dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum źródłem inspiracji lektora.

6. Analiza glottodydaktyczna tekstu.

7. Przygotowywanie tekstów autentycznych oraz preparowanych na zajęcia jpjo.

8. Wykorzystywanie autentycznych materiałów audio w dydaktyce jpjo – dobór oraz przygotowanie ćwiczeń.

9. Materiały wizualne w nauczaniu języka polskiego jako obcego – dobór oraz obudowa ćwiczeniowa.

10. Krzyżówki, rebusy, gry językowe.

11. Mapy myśli a nauczanie leksyki w dydaktyce jpjo.

12. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako obcego oraz języka polskiego jako drugiego.

13. Podręczniki, programy oraz materiały audiowizualne w dydaktyce jpjo/jpjd w grupach dziecięcych oraz młodzieżowych.

14. Nauczanie języka polskiego jako obcego do celów zawodowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Birkenbihl V.F., Jak szybko i łatwo nauczyć się języka, Wydawnictwo „KOS”, Katowice 1999.

2. Buzan T., Buzan B., Mapy twoich myśli, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 1999.

3. Burkat A., Gry i zabawy jako element wspomagający naukę języków obcych w: Języki Obce w Szkole, z. 3, 2006, s. 45 -48.

4. Gałyga D., „Gżegżółka” – nowy multimedialny zbiór ćwiczeń do nauki wymowy i intonacji polskiej obcokrajowców w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 525.

5. Jędryka B., Język polski w polskiej i polonijnej szkole. Próba porównania wybranych podręczników szkolnych do drugiej klasy szkoły podstawowej w: Poradnik Językowy, nr 8, 2006, s. 64 – 76.

6. Jędryka B., Swoistość nauczania języka polskiego jako obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w: Kwartalnik Polonicum, nr 8, 2009, s. 39 – 42.

7. Koluch R., Gry w nauce języka obcego – zalety i wady w: Języki Obce w Szkole, z.1, 2001, s. 43 – 46.

8. Krzywiańska M., Malinowski T., Multimedia a proces glottodydaktyczny na przykładzie „Multimedialnego fonetycznego słownika języka polskiego” w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 529.

9. Seretny A., Strategie uczenia się słownictwa języka polskiego przez cudzoziemców – badania wstępne w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 193 – 202.

10. Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2005.

11. Spitzer M., Plastyczne mapy w: Jak uczy się mózg, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 83 – 96.

12. Szeląg E., Szymaszek A., Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

13. Zaśko-Zielińska M., Koncepcja wyboru materiałów do kształcenia umiejętności redagowania i rozumienia tekstów w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, red. Garncarek P., UW, Warszawa 2005, s. 464.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.